Polityka prywatności


1. Wprowadzenie


Od dnia 11 grudnia 2018 r. ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje unijne reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.[1]. Rozporządzenie to opiera się na tych samych zasadach i przepisach, które określono w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych[2].

Poniższe informacje przekazujemy na podstawie art. 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Parlament Europejski nie odpowiada za politykę ani praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane na stronach internetowych osób trzecich.


2. Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?


Gromadzimy i przetwarzamy twoje dane osobowe, aby utrzymywać kontakt z obywatelami, którzy dobrowolnie wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem informacji o codziennej działalności Parlamentu Europejskiego lub którzy chcieliby się w taką działalność zaangażować.

Ponadto podstawą przetwarzania jest decyzja Prezydium PE 636.718/BUR z dnia 17 czerwca 2019 r. opisana w PV\1186432PL.docx, w której posłowie do Parlamentu Europejskiego „podkreślili znaczenie utrzymania, również po wyborach, utworzonej sieci partnerów prywatnych i publicznych; wyrazili pogląd, że informowanie obywateli o Parlamencie Europejskim musi być kontynuowane, a nie stać się przedsięwzięciem organizowanym raz na pięć lat przed wyborami”.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z warunkami opisanymi w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz d) rozporządzenia (UE) 2018/1725. Zadania związane z instytucjonalną kampanią informacyjno-komunikacyjną Parlamentu Europejskiego są realizowane w interesie publicznym oraz w oparciu o strategiczne ramy działania (Strategic Execution Framework) Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski będzie przetwarzać twoje dane osobowe w celu wykonania wyżej wymienionych zadań, pod warunkiem że wyrazisz jednoznaczną zgodę na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, w których zostały przekazane.


3. Kto odpowiada za przetwarzanie twoich danych? (administrator)


Za przetwarzanie twoich danych odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego.

Inspektor ochrony danych Parlamentu Europejskiego zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia (UE) 2018/1725 w tej instytucji.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) działa jako niezależny organ nadzorczy. Dba, aby wszystkie instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych.


4. Jakie dane osobowe gromadzimy?


Gromadzimy jedynie te informacje, których potrzebujemy, aby zrealizować cele określone na etapie gromadzenia danych. Informacje te można w każdej chwili zaktualizować.

Pozyskujemy informacje w następujący sposób:

 • osobiście lub przez telefon/e-mail,

 • podczas rejestracji na naszej stronie.

Jeżeli wyrazisz zgodę, możemy cię poprosić o udostępnienie następujących informacji:

 • imię i nazwisko;

 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, miejsce zamieszkania, numer telefonu itp.);

 • preferowany język;

 • zdjęcie profilowe;

 • linki do mediów społecznościowych, np. konta na Facebooku, Twitterze itp.;

 • preferencje komunikacyjne w przyszłości, w tym preferencje dotyczące subskrypcji oraz dziedziny zainteresowań w przynajmniej jednej podkategorii tematów, na które chcesz otrzymywać więcej informacji (nieobowiązkowo);

 • do celów statystycznych i sprawozdawczych Parlament Europejski śledzi również liczbę użytkowników zwerbowanych przez innych użytkowników za pośrednictwem platformy;

 • ponadto w celach statystycznych i sprawozdawczych Parlament Europejski monitoruje wskaźniki ilości otwarć wysyłanych wiadomości e-mail.

Pamiętaj, że zgodnie z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych po zgromadzeniu i przetworzeniu powyższych danych możesz być przedmiotem profilowania w celu otrzymywania informacji dotyczących twoich zainteresowań.


Pliki cookie i przechowywanie lokalne

Strona internetowa używa plików cookie wyłącznie w celu poprawy funkcjonalności witryny oraz ułatwienia użytkownikowi jej obsługi. Parlament Europejski korzysta z usług firmy AT Internet do gromadzenia danych zanonimizowanych wyłącznie do celów statystycznych. Parlament Europejski nigdy nie wykorzystuje plików cookie, by gromadzić, przetwarzać, rozpowszechniać czy rejestrować dane osobowe. Użytkownicy mogą łatwo zmienić ustawienia plików cookie po dokonaniu początkowego wyboru, klikając link „Zmień preferencje dotyczące plików cookie” na dole strony.


Co zrobić, aby pliki cookie nie były zapisywane na komputerze?

Niektórzy uważają przechowywanie informacji na ich komputerze czy urządzeniu mobilnym za ingerencję, szczególnie jeżeli informacje są przechowywane i wykorzystywane bez ich wiedzy przez osoby trzecie. Możesz więc zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie, a nawet usunąć te, które już zostały zapisane na urządzeniu, pamiętaj jednak, że może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji. Aby zablokować lub usunąć pliki cookie, musisz zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce.

Niektóre podmioty trzecie opracowały narzędzia umożliwiające wyłączenie funkcji zbierania i wykorzystywania danych za pomocą ich modułów.


Zewnętrzne pliki cookie

Facebook, Twitter, YouTube i Mapy Google mogą wysyłać pliki cookie na potrzeby dzielenia się treściami w sieciach społecznościowych lub generowania statystyk dotyczących dostępu. Obecność, liczba i status tych plików mogą zależeć od sposobu korzystania z danej platformy przed wizytą na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego lub w jej trakcie. Zaakceptowanie plików cookie osób trzecich oznacza, że możesz dostawać reklamy ukierunkowane.

Sprawdź, na czym polega polityka odnośnego portalu w zakresie plików cookie na potrzeby dzielenia się treściami w sieciach społecznościowych, klikając odpowiednie linki. Możesz również zaktualizować ustawienia plików cookie po dokonaniu początkowego wyboru, klikając link „Zmień preferencje dotyczące plików cookie” na dole strony.


Co to jest cookie?

Większość odwiedzanych stron internetowych stosuje pliki cookie, aby zapewnić ci większy komfort korzystania z nich. Pliki te pozwalają stronom internetowym „zapamiętać” cię na czas jednej wizyty (za pomocą sesyjnych plików cookie) lub na kolejne wizyty (za pomocą trwałych plików cookie).

Pliki cookie mogą pełnić wiele różnych funkcji. Pozwalają sprawnie poruszać się po stronach oraz zachowywać ustawienia, a także podnoszą ogólny komfort korzystania ze strony internetowej. Dzięki plikom cookie interakcja między użytkownikiem a stroną internetową jest szybsza i łatwiejsza. Jeżeli strona internetowa nie stosuje plików cookie, jesteś traktowany jak nowy użytkownik przy każdym przejściu na kolejną podstronę, np. jeżeli zamkniesz menu i przejdziesz na kolejną podstronę, strona nie zapamięta tego i ponownie wyświetli otwarte menu.

Niektóre strony stosują również pliki cookie do wysyłania spersonalizowanych reklam lub wiadomości marketingowych, np. na podstawie twojej lokalizacji lub twoich nawyków internetowych.

Pliki cookie mogą pochodzić ze strony, którą właśnie oglądasz (własne pliki cookie), lub z innych stron wysyłających treści na stronę, którą odwiedzasz (zewnętrzne pliki cookie).


Co zawiera plik cookie?

Plik cookie jest prostym plikiem tekstowym zapisywanym przez serwer danej strony internetowej na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Ten serwer będzie następnie mógł odzyskać lub odczytać treść pliku. Plikami cookie zarządza przeglądarka internetowa. Każdy plik cookie jest niepowtarzalny i zawiera anonimowe informacje, takie jak niepowtarzalny identyfikator, nazwa strony, cyfry i litery. Pozwala danej stronie zapamiętać twoje ustawienia przy korzystaniu z internetu.

Rodzaje plików cookie


a) Własne pliki cookie

Własne pliki cookie są zapisywane przez stronę internetową, którą właśnie przeglądasz, i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę.

b) Zewnętrzne pliki cookie

Zewnętrzne pliki cookie są zapisywane i wykorzystywane przez podmiot inny niż właściciel strony, którą oglądasz. Na przykład w celu przeanalizowania, jacy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, jej właściciel może skorzystać z usług zewnętrznej firmy analitycznej, która zainstaluje swój plik cookie, aby wykonać tę usługę. Odwiedzana strona internetowa może również zawierać treści wbudowane, np. filmy z serwisu YouTube czy zdjęcia z serwisu Flickr. Te serwisy także mogą stosować swoje pliki cookie. Co ważniejsze, dana strona internetowa może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, aby wyświetlać spersonalizowane treści reklamowe. Parlament Europejski nie korzysta z usług reklamowych.

c) Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie są zapisywane w przeglądarce internetowej tymczasowo na czas jednej sesji i usuwane z urządzenia użytkownika po zamknięciu przeglądarki.

d) Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie są przechowywane w pamięci komputera przez określony czas (zazwyczaj rok lub dłużej) i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stosuje się je wtedy, gdy konieczna jest identyfikacja użytkownika przez okres dłuższy niż jedna sesja.

e) Pliki cookie typu flash

Wiele stron internetowych korzysta z Adobe Flash Player, aby prezentować użytkownikom nagrania wideo i infografiki. Firma Adobe stosuje własne pliki cookie, którymi nie można zarządzać za pomocą ustawień w przeglądarce. Są one wykorzystywane przez Flash Player w tych samych celach co inne pliki cookie, czyli do zapamiętywania ustawień lub identyfikacji użytkowników.
Pliki cookie typu flash działają inaczej niż pliki cookie przeglądarki. Strona internetowa nie wykorzystuje odrębnych cookie do poszczególnych funkcji, lecz ogranicza się do przechowywania wszystkich dotyczących jej danych w jednym pliku. Możesz kontrolować ilość danych w pliku, ale nie możesz wybrać rodzaju informacji, jakie w pliku tym można przechowywać.


5. Komu ujawniane są dane?


Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy Parlamentu Europejskiego i podmiotu przetwarzającego. Parlament Europejski nie przekazuje żadnych danych podmiotom innym niż ci odbiorcy. Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) są angażowane wyłącznie w przypadku audytu lub postępowania sądowego. Parlament Europejski nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

W niektórych okolicznościach obywatele będą mogli dobrowolnie wymieniać się informacjami ze społecznością za pośrednictwem wspomnień i materiałów audiowizualnych. W takich przypadkach wymagana będzie dodatkowa zgoda. Zgoda ta będzie dotyczyła wyłącznie danych wspomnień lub danego materiału audiowizualnego, udostępnianych na stronie internetowej.


6. Jak długo przechowywane są dane?


Dane osobowe będą przechowywane do celów, w których zostały zgromadzone, do momentu, gdy osoby, których te dane dotyczą, zażądają ich usunięcia, lub do czasu zamknięcia platformy wspolnie.eu. Ponadto na początku każdej kadencji osoba, której dane dotyczą, otrzyma przypomnienie o danych zgromadzonych przez Parlament oraz o możliwości złożenia wniosku o dostęp do tych danych.


7. W jaki sposób przechowywane są dane?


Parlament Europejski jest zobowiązany do ochrony i zachowania bezpieczeństwa danych osobowych. Stosujemy różnorodne technologie i procedury zabezpieczające dane osobowe przed bezprawnym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w kontrolowanych obiektach. Do celów przechowywania i obsługi dane osobowe mogą być przekazywane do USA zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) 2018/1725.


8. Jakie prawa przysługują ci przy przetwarzaniu danych osobowych?

Gdy twoje dane osobowe są przetwarzane przez Parlament Europejski (lub dowolną instytucję UE), masz prawo o tym wiedzieć.

Masz prawo dostępu do danych i ich zmiany bez zbędnej zwłoki, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbyło się na podstawie pierwotnie udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

Pod pewnymi warunkami masz prawo zażądać od nas usunięcia twoich danych osobowych lub ograniczenia ich wykorzystania.

W stosownych przypadkach masz prawo w dowolnym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych z powodów związanych z twoją konkretną sytuacją; przysługuje ci także prawo do przenoszenia danych. Rozpatrzymy twój wniosek, podejmiemy decyzję i przekażemy ci ją bez zbędnej zwłoki, w okresie do jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o dwa kolejne miesiące.

Masz prawo zażądać od nas poinformowania innych stron, którym ujawniono twoje dane osobowe, o wszelkich zmianach tych danych, jeżeli będzie to możliwe. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (dokonywanemu bez interwencji ludzkiej) dotyczących ciebie, określonych prawem.

Masz prawo odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych jako organu nadzorczego.

Przysługujące ci prawa dotyczące twoich danych osobowych są określone w art. 17–24 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Możesz skontaktować się z Działem ds. Komunikacji Internetowej. Jeżeli dział ten nie będzie w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie, zwróci się o pomoc techniczną do podmiotu przetwarzającego dane.

W razie wątpliwości co do przetwarzania twoich danych osobowych za pośrednictwem tej platformy możesz również skontaktować się z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji lub inspektorem ochrony danych w Parlamencie Europejskim:

Kontakt:

European Parliament
Directorate general for Communication
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
dataprotection@together.eu

Inspektor ochrony danych w Parlamencie Europejskim
Adres e-mail: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Składanie skarg

Skargi można składać w każdej chwili

 • do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (European Data Protection Supervisor)

Adres e-mail: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.