Uppförandekod

tillsammansieuropa.eu är Europaparlamentets institutionella och opartiska kommunikationsplattform, som är oberoende av politiska partier eller ideologier. Målet med detta kommunikationsprojekt är att främja det demokratiska engagemanget i Europeiska Unionen. Europaparlamentet som institution stödjer inget enskilt politiskt parti eller någon särskild parlamentsledamot

Genom att delta i nätverkets aktiviteter åtar du dig att inte sprida innehåll och organisera evenemang som:

  • bryter mot EU:s grundläggande rättigheter generellt (artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna);

  • diskriminerar eller är kränkande på grundval av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 10 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt);

  • främjar ett politiskt parti eller en kandidat;

  • uppmanar till våld eller trakasserier mot andra personer;

  • är pornografiskt eller innehåller länkar till pornografiskt material eller pornografiska webbplatser;

  • främjar eller underlättar olaglig verksamhet;

  • bryter mot några tillämpliga lagar eller förordningar.

Europaparlamentet förbehåller sig rätten att exkludera deltagare som bryter mot uppförandekoden från nätverket och nätverkets aktiviteter.