Gedragscode

samen.eu is het institutionele, onpartijdige platform van het Europees Parlement; onafhankelijk van politieke partijen en ideologiën. Het doel is om de demoractische betrokkenheid in de Europese Unie aan te moedigen. Het Europees Parlement als instelling steunt geen specifieke politieke partij of leden van het Europees Parlement.

Door deel te nemen aan deze informatiecampagne, aanvaard je geen inhoud te delen of evenementen te organiseren die:

  • ingaan tegen de grondrechten van de EU in het algemeen (artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie);

  • discrimineren op grond van en/of aanstootgevend zijn met betrekking tot uiterlijk, ras, etnische afkomst, religie of overtuiging, geslacht, cultuur of afkomst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (artikel 10 VWEU);

  • een specifieke politieke partij of kandidaat te promoten;

  • aanzetten tot geweld tegen en/of intimidatie van personen;

  • pornografisch zijn of links bevatten die verwijzen naar pornografisch materiaal of pornografische websites;

  • illegale activiteiten bevorderen of faciliteren;

  • in strijd met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om deelnemers die bovenstaande voorwaarden schenden, uit te sluiten van de informatiecampagne.