Kodeks ravnanja

Skupajsmo.eu je nepristranska platforma Evropskega parlamenta, ki je neodvisna od političnih strank ali ideologij. Cilj platforme skupajsmo.eu je spodbujati demokratično delovanje v Evropski uniji. Parlament kot institucija ne podpira nobene politične stranke ali poslancev Evropskega parlamenta.

Kodeks ravnanja opredeljuje načela, ki skupaj urejajo platformo skupajsmo.eu. Sodelovanje v dejavnostih platforme je prostovoljno in se ne bi smelo uporabljati za uresničevanje komercialnih ali zasebnih interesov.

Uporabniki domene skupajsmo.eu so opredeljeni v pogoji za uporabo platforme. Vsi uporabniki in organizacije spoštujejo pravila kodeksa ravnanja. Za sodelujoče uporabnike in organizacije veljajo posebni pogoji.

Neregistrirani uporabniki, registrirani uporabniki in organizacije se z uporabo storitve ali z registracijo na domeni skupajsmo.eu zavežejo, da ne bodo izražali mnenj, razkrili vsebine ali organizirali dogodkov, ki:

 • so v nasprotju z vrednotami EU, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, kot je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ;

 • so v nasprotju s pravicami, svoboščinami in načeli iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

 • diskriminirajo ali so žaljivi na podlagi videza, rase, etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, kulture ali kraja rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, kot je določeno v členu 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije ;

 • spodbujajo določene politične stranke ali kandidate;

 • spodbujajo k nasilju in/ali nadlegovanju drugih;

 • imajo pornografsko vsebino ali povezave do pornografskega gradiva ali spletišč;

 • spodbujajo ali omogočajo nezakonite dejavnosti;

 • so nezakoniti, sovražni ali namenoma napačni ali zavajajoči.

Z dejavnejšim sodelovanjem z domeno skupajsmo.eu se vsi sodelujoči uporabniki in organizacije strinjajo, da bodo:

 • prispevali konstruktivne in konkretne predloge za domeno skupajsmo.eu, ki spoštujejo mnenja drugih državljanov in organizacij;

 • spodbujali vključujoče in dostopne dogodke;

 • spodbujali raznolikost v razpravah z dejavnim podpiranjem udeležbe državljanov vseh družbenih slojev, ne glede na spol, spolno usmerjenost, starost, socialno-ekonomsko ozadje, veroizpoved ali raven izobrazbe;

 • spoštovali svobodo govora z omogočanjem predstavitev nasprotnih mnenj in predlogov, če seveda niso sovražni ali nezakoniti;

 • spodbujali čezmejno sodelovanje državljanov in uporabo različnih jezikov EU, kadar koli je to mogoče in primerno;

 • zagotovili popolno preglednost pri poročanju o razpravah in dogodkih;

 • zagotovili, da so vse informacije o temah za razpravo, ki so na voljo udeležencem (npr. digitalno, tiskano ali avdiovizualno gradivo), natančne, zanesljive, dostopne in imajo sledljive reference;

 • zagotovili skladnost s pravili EU o varstvu podatkov in politiko zasebnosti platforme;

 • zagotovili skladnost s pogoji uporabe in zlasti z določbami o pravicah intelektualne lastnine;

 • uporabljali logotip Evropskega parlamenta v skladu s pogoji za uporabo, da bi se spodbujalo sodelovanje na platformi skupajsmo.eu.

Evropski parlament si pridržuje pravico, da ne objavi vsebine, za katero je bilo ugotovljeno, da krši kodeks ravnanja, ali jo odstrani.

V skladu s členom 5 pogojev za uporabo spletišča skupajsmo.eu si Parlament pridržuje pravico, da prekine dostop do storitve za vse uporabnike, ki kršijo te pogoje ali katero koli od politik, ki veljajo zanje.

Parlament si pridržuje pravico, da začasno ali trajno prekine dostop do uporabniških računov na spletišču skupajsmo.eu, ki so v lasti registriranih uporabnikov, sodelujočih uporabnikov, registriranih organizacij ali sodelujočih organizacij, če meni, da obstajajo razlogi za to, ne da bi mu bilo treba odgovarjati navedenim uporabnikom, zlasti v primeru ponavljajočih se kršitev katere koli določbe iz teh pogojev.