Η επόμενη Ευρώπη 

Το όνομά μου είναι Imre János. Γεννήθηκα το 2005 σε μια μικρήουγγρική πόλη, την Jászberény, μόλις έναν χρόνο μετά την ένταξη της Ουγγαρίαςστην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω συμμετάσχει στην κοινότητα mazi.eu, ωςνεαρός πρέσβης. Η κοινότητα αυτή – για μένα – αποτελεί ευκαιρία για παρέμβασησε διεθνές επίπεδο, είναι μια κοινότητα στην οποία είμαι ελεύθερος να εκφράσωτις απόψεις μου και όπου οι σκέψεις μου έχουν βαρύτητα και καθοδηγούν δράσειςκαι αποτελέσματα.

Ως νέος, δίνω μεγάλη σημασία στην προστασία των αξιών που αποτελούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο αμοιβαίος σεβασμός των απόψεων. Πιστεύω ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας βασίζεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γεγονός που απαιτεί εμβάθυνση των γνώσεων μας για το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και βελτίωση της εκπαίδευσης, ώστε να προσαρμόζεται στις σημερινές προκλήσεις. 

Προκειμένου να οικοδομηθεί μια συνειδητή και υπεύθυνη ευρωπαϊκή κοινωνία, θεωρώ απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη οικονομία που θα βασίζεται στη σταθερή συνεργασία των φορέων, στην ευθύνη για κοινωνική ευημερία και στη λογοδοσία για το περιβάλλον.