Sljedeća Europa

Zovem se Imre János i rođen sam 2005. u mađarskom gradićuJászberényju, samo jednu godinu nakon pristupanja Mađarske Europskoj uniji. Zajednicu zajednoza.eu otkrio sam kao mladi ambasador. Za mene je ta zajednicaprilika za međunarodni angažman. U njoj mogu slobodno izraziti svoje mišljenje,a moja razmišljanja imaju težinu te potiču djelovanje i rezultate.

Kao mlada osoba, pridajem veliku važnost zaštiti vrijednosti na kojima se temelji europska integracija, kao što su demokracija, vladavina prava i poštovanje mišljenja drugih. Smatram da se budućnost europske demokracije temelji na većem sudjelovanju građana i građanki u donošenju odluka, za što je potrebno ojačati socijalnu osviještenost i razviti sustav obrazovanja prilagođen današnjim izazovima.  

Vjerujem da je za razvoj osviještenog i odgovornog europskog društva ključno stvoriti integrirano gospodarstvo koje se zasniva na stabilnoj suradnji subjekata te na odgovornosti za dobrobit društva i okoliš.