Следващата Европа

Казвам се Имре, роден съм през 2005 г. вмалкия унгарски град Ясберени само година след присъединяването на Унгария към Европейския съюз. Запознах се с общността „Заедно за ЕС“ като младши посланик. За мен тази общност е възможност за международно застъпничество, общност, в която съм свободен да изразявам мнението си и в която моите мисли имат тежест и са двигател на действия и резултати.

Като младеж отдавам голямо значение на защитата на ценностите, които представляват ядрото на основите на европейската интеграция, като демокрацията, принципите на правовата държава и взаимното уважение на чуждото мнение. Вярвам, че бъдещето на европейската демокрация се основава на по-голямо участие на хората в процеса на вземане на решения, което изисква повишаване на социалните знания на по-високо равнище и развитие на образованието по начин, който да го адаптира към днешните предизвикателства.  

За да изградим съзнателно и отговорно европейско общество, смятам, че е ключово да се създаде интегрирана икономика, основана на стабилно сътрудничество между участниците, на отговорността за благосъстоянието на обществото и на отчетността за околната среда.