Uus Euroopa

Minu nimi on Imre János. Sündisin 2005. aastal Ungari väikelinnas Jászberénys.Kõigest aasta varem oli Ungari ühinenud Euroopa Liiduga. üheskoos.eu kogukonnaga olen seotud noorsaadikuna. Minu jaoks tähendab see kogukond rahvusvahelise toe saamise võimalust, see on kogukond, kus mul on vabadus väljendada oma arvamust, kus minu mõtted loevad ning sünnitavad tegusid ja annavad tulemusi.

Minu kui noore inimese jaoks on väga tähtis kaitsta väärtusi, mis on Euroopa integratsiooni aluseks, nagu demokraatia, õigusriik ja eri arvamuste vastastikune austamine. Olen veendunud, et Euroopa demokraatia tulevik põhineb inimeste suuremal kaasamisel otsuste tegemisse. See eeldab inimeste ühiskonnatundmise suurendamist ja hariduse kohandamist nüüdisaja vajadustega. 

Teadliku ja vastutustundliku Euroopa ühiskonna ülesehitamiseks pean vajalikuks luua integreeritud majandus, mis rajaneb asjaosaliste stabiilsel koostööl ning vastutusel ühiskonna heaolu ja keskkonna eest.