The next Europe

Volám sa Imre János. Narodil som sa v roku 2005 v maďarskom mestečku Jászberény, len rok po vstupe Maďarska do Európskej únie. S komunitou spoločne.eu som sa zoznámil ako ambasádor. Táto komunita je pre mňa príležitosť angažovať sa na medzinárodnej úrovni. Môžem v nej slobodne vyjadrovať svoje názory a moje myšlienky tu majú svoju váhu. Táto komunita skutočne koná a dosahuje výsledky.

Pre mňa ako mladého človeka je veľmi dôležitá ochrana hodnôt, ktoré predstavujú jadro základov európskej integrácie, ako napríklad demokracia, právny štát a vzájomné rešpektovanie názorov. Myslím si, že základom budúcnosti európskej demokracie je väčšia účasť ľudí na rozhodovacom procese, a to si vyžaduje vyššiu úroveň sociálnych znalostí a rozvoj takého vzdelávania, ktoré bude zodpovedať dnešným výzvam.

Myslím si, že na budovanie uvedomelej a zodpovednej európskej spoločnosti je nevyhnutné vytvoriť integrované hospodárstvo založené na stabilnej spolupráci aktérov, zodpovednosti za blaho spoločnosti a zodpovednosti za životné prostredie.