Zaangażowanie Natashy aby rozpowszechniać informacje o instytucjach europejskich i ich pracy.

Jestem częścią społeczności together.europarl.europa.eu, od kiedy zaangażowałam się w kampanię „Tym razem głosuję”. 

Mój aktywizm na rzecz Europy zrodził się z potrzeby ukazania innym zarówno istnienia, jak i sposobu funkcjonowania instytucji europejskich oraz biur Parlamentu Europejskiego we Włoszech. W ostatnich latach brałam udział w różnych debatach oraz organizowałam niektóre z nich. Do moich najważniejszych doświadczeń należała dyskusja z posłami do Parlamentu Europejskiego i kadrą kierowniczą Biur Kontaktowych, a także możliwość poznania innych, tak jak ja pełnych pasji, młodych Europejczyków.