Natashin závazek šířit informace o evropských institucích a jejich práci

Součástí sítě jsmespolu.eu jsem od té doby, co jsem se aktivně zapojila do kampaně #Stavoltavoto. 

Moje aktivita pro Evropu se zrodila z potřeby informovat o existenci a způsobu fungování evropských orgánů a kanceláří Evropského parlamentu v Itálii. V posledních letech jsem se zúčastnila několika debatních akcí a organizovala je. Mezi největší zážitky patřila možnost setkat se s poslanci Evropského parlamentu a vedoucími představiteli kontaktní kanceláře Evropského parlamentu (EPLO) a také možnost poznat další mladé Evropany, kteří jsou stejně zapálení jako já.