Natashina predanost širenja poruke o europskim institucijama i njihovom radu

U mreži zajednoza.eu aktivno sudjelujem još od kampanje #ovajputglasam. 

Moj europski aktivizam proizašao je iz potrebe za podizanjem svijesti o postojanju i načinu rada europskih institucija, kao i Ureda Europskog parlamenta u Italiji. Tijekom proteklih nekoliko godina sudjelovala sam i organizirala brojna događanja i rasprave, a ključnim iskustvima smatram prilike za raspravu sa zastupnicima u Europskom parlamentu i čelnicima ureda za vezu EP-a te mogućnost da upoznam i druge mlade koji su, poput mene, strastveni Europljani.