Tudi mlade bi bilo treba povabiti k pogajalski mizi

Kot mlad Evropejec in mlad delavec se čutim odgovornega za prihodnost Evrope. Prepričan sem, da je treba mladim z izdelanimi stališči, znanjem in veščinami omogočiti sodelovanje pri odločanju in da bo to pripomoglo k trajnosti naših demokracij ter spodbudilo skupni občutek identitete. Pobudi skupajsmo.eu sem se pridružil zato, da bi spodbujal aktivno državljanstvo in da bi bil del te skupnosti, ki izhaja iz skupnih vrednot in se zavzema za projekt Evrope.

Podpiram spremembe, zlasti z vidnejšo vlogo mladih. Rad bi izboljšal komunikacijske kanale med mladimi in odločevalci. Pogosto rečemo, da na mladih svet stoji, a jim moramo omogočiti, da bodo res slišani. Povabiti jih moramo k razpravam, tu in zdaj. Upam, da bo konferenca o prihodnosti Evrope in evropsko leto mladih korak bližje k temu, da bi prav mladi postali gonilna sila bolj trajnostne, pravične in demokratične EU.

Réka, Hungary