Младите хора също трябва да седнат на масата

Като млад европеец и млад работник, се чувствам отговорна за бъдещето на Европа. Твърдо вярвам, че овластяването на младите хора с нагласите, знанията и уменията, за да участват в процеса на вземане на решения, ще допринесе за устойчивостта на нашите демокрации и за насърчаването на чувството за обща идентичност. Ето защо се присъединих към „Заедно за ЕС“, за да насърчавам активното гражданство и да бъда част от общност, основана на споделени ценности и взаимен ангажимент за продължаване на европейския проект.

Искам да осъществим промяна, особено като овластим младите хора и затова се стремя към укрепване на каналите за комуникация между младите хора и лицата, вземащи решения. Често използваме клишето, че младите хора са бъдещето, но не бива да забравяме да им дадем реална възможност гласът им да бъде чут и те да седнат на масата още днес. Наистина се надявам, че Конференцията за бъдещето на Европа и Европейската година на младежта ще бъдат стъпка към превръщането на младите хора в двигатели на един по-устойчив, справедлив и демократичен ЕС.

Réka, Hungary