skupajsmo.eu: Demokracija smo mi

Kaj je skupajsmo.eu?

Skupajsmo.eu je projekt Evropskega parlamenta, s katerim želi čim več ljudi pritegniti k sodelovanju v demokratičnem življenju Evrope in zlasti h glasovanju na evropskih volitvah leta 2024.

Smo skupnost ljudi, ki verjamemo v demokracijo in si pred bližajočimi se evropskimi volitvami želimo, da se uresniči ves njen potencial. Zakaj je to pomembno oziroma, kar je še važneje, zakaj naj bi bilo pomembno za vas?

  • demokracija smo mi. Evropskim državljanom prinaša mir, svobodo in visoko kakovost življenja. Začne se pri vas, kjer koli in kadar koli se odločite, da želite spremeniti nekaj , kar je za vas pomembno. Sprememba je lahko majhna ali velika, na primer podpis peticije, sodelovanje na prireditvi ali uveljavljanje pravice do glasovanja.
  • toda za demokracijo si je treba nenehno prizadevati. Prav lahko je pozabiti, da demokracijo ustvarjajo posamezniki. Bolj ko sodelujemo pri tem, več kot nas glasuje, močnejša postaja demokracija. Stvari je vedno mogoče izboljšati. Graditev Evropske unije že od samega začetka zahteva nenehen trud. Enako velja za demokracijo.
  • skupaj zmoremo več. Evropska demokracija je temeljna vrednota, ki je skupna vsem ne glede na politično pripadnost ali stališča.   Veliko laže jo ohranjamo skupaj kot vsak zase.  Pridružilo se nam je že več deset tisoč ljudi iz vse Unije, ki so se pripravljeni glasno in dejavno zavzeti za krepitev te temeljne vrednote, na kateri sloni naš evropski način življenja.
Projekt skupajsmo.eu povezuje ljudje na lokalni ravni in po vsej Evropi. Srečujemo se, izmenjujemo znanje, pridobivamo nove spretnosti ter to sporočilo širimo v svojih skupnostih. Pred evropskimi volitvami leta 2019 se je v naši skupnosti zbralo več kot 300.000 ljudi, ki so dejavno prispevali k promociji volitev. Danes je skupajsmo.eu živahna, povezana in rastoča skupnost, ki si prizadeva za krepitev evropske demokracije in želi druge spodbuditi k udeležbi na volitvah leta 2024 – kajti več ljudi glasuje, močnejša je naša demokracija! 

komu je namenjen projekt skupajsmo.eu?

Skupajsmo.eu je namenjen vsem, ki se želijo zavzeti za demokracijo v Evropi in prispevati k uspešni izvedbi evropskih volitev leta 2024. Gradimo skupnost državljanov iz vse EU, sklepamo pa tudi partnerstva z različnimi organizacijami civilne družbe in mladinskimi mrežami, ki nas podpirajo in delijo naše vrednote. Opolnomočiti želimo vse podpornike evropske demokracije ter jim vliti samozavest, da bodo pod okriljem skupnosti odločneje z drugimi delili svoje vrednote in ravnali v skladu z njimi. Pridružijo se nam lahko prostovoljci vseh starosti in iz vseh okolij, pa tudi skupine ali organizacije. Ni pomembno, od kod ste, kaj počnete, za kaj se zavzemate in v kaj verjamete – od vas pričakujemo samo zavezanost demokraciji.

kaj počnemo – in kaj lahko storite vi?

Srečevali in povezovali se boste s podobno mislečimi Evropejci ter spoznavali njihove zamisli in projekte. Z vami bomo delili znanje in vam pomagali razvijati spretnosti – kako nagovoriti ljudi, izraziti svoje ideje za prihodnost in sodelovati z evropskimi nosilci odločanja. Pomagali vam bomo najti ljudi, skupine in organizacije, ki jih zanimajo ista vprašanja kot vas. Imeli boste edinstven stik z Evropskim parlamentom in lahko se boste povezali z njegovimi ekipami po vsej Evropi. Nenazadnje bomo vaše in naše uspehe proslavili. Skupaj.

kako to počnemo?

Spletišče skupajsmo.eu je osrednje vozlišče za vse naše in vaše dejavnosti pri promociji demokracije in evropskih volitev leta 2024. Po e-pošti vas redno obveščamo o uresničljivih zamislih za prireditve in dejavnosti, ki jih lahko pripravite, ter idejah, ki jih lahko širite. Vsem priskrbimo ustrezna orodja, da lahko sodelujete na prireditvah in pripravite svoje, nato pa uspešne zgodbe delite s skupnostjo. Če boste želeli narediti še korak več, vam bodo na voljo naše ekipe po vsej Evropi, pisarne Evropskega parlamenta za stike, ki vam bodo ponudile usposabljanje in podporo, da boste lahko dosegli čim večji multiplikacijski učinek.  Na spletišču boste imeli neposreden dostop do komunikacijskega in predvolilnega gradiva Evropskega parlamenta, ki ga boste lahko prenesli in uporabili pri svojih dejavnostih, lahko pa boste tudi delili svoje prispevke in gradivo, da ga bodo lahko uporabili drugi.