Time to connect!

Jo mere aktive vi er, des bedre er den europæiske fremtid, der venter os

Mit navn er Ruben, jeg er 26 år. Efter at jeg afsluttede min bachelorgrad iEuropæiske Studier fandt jeg ud af, at jeg kunne forbedre min viden.

Jeg begyndte at søge efter oplysninger om Den Europæiske Union. Hvordan den styres, densfunktionsmåde og dens institutioner. Efter at have deltaget i EYE2021 online, opdagede jeg fælleskabet sammen-om.eu.

Efter min registrering i sammen-om.eu blev jeg klar over, at jeg kunne få adgang til en lang række arrangementer,enten personligt eller online. Jeg har deltaget i flere webinarer og seminarer, ogdet har været en utrolig oplevelse. Udvekslingen af idéer og viden på forskellige områder erganske interessant, og vi kan endda bidrage med idéer til platformen.

Det er virkelig muligt at opbygge og dele viden på afstand!

Du kan deltage i webinarer med adskillige portugisiske og udenlandske parlamentarikere, finde ud af, hvor andre arrangementer vil finde sted i EU, eller vælge dem afhængigt afde emner, der er relevante for dine interesser. Du har også mulighed for at vælgearrangementer, der ikke er på engelsk, hvilket jeg fandt super interessant, da det er en måde atberige dine sproglige evner på.

Helt generelt syntes jeg, det var en meget kreativ og innovativ idé i en tid, der er så kompleks, som denvi befinder os i. Det har simpelthen været lige i øjet at kunne være en del af en platform/et fællesskab som sammen-om.eu, fordi det giver dig adgang til en helt ny form foroplevelse, der indtil nu havde været lidt vanskelig.

Jeg mener også, at fællesskabet er meget tilgængeligt, og jeg har allerede anbefalet det til flerepersoner, fordi vi på trods af vores akademiske baggrund ikke må glemme, atvi alle er europæere.

Jeg har også tilmeldt mig den, fordi jeg ønsker at være en aktiv EU-borger i forbindelse med europæiske spørgsmål og hjælpe så mange mennesker som muligt ved at oplyse dem om EU's funktionsmåde. Jeg tror, at jo mere aktive vi er, jo bedre bliver den europæiske fremtid,der venter os.


For at opsummere lidt af dette mener jeg, at det er en europæisk platform for europæere.

Ruben,