Europe in schools thanks to Carola and other friends of the together.eu community


Do projektu spolocne.eu som sa zapojila po úspešnej kampani tentorazidemvolit.eu.

Aktívne európske občianstvo je pre mňa mimoriadne cenné a účasť na podujatiach platformy je pre mňa spojená s veľkými emóciami. Vďaka projektu spolocne.eu môžu mladí ľudia budovať siete a presadzovať spoločné záujmy. Spolu s priateľmi sme sa rozhodli, že prostredníctvom vzdelávacieho projektu priblížime EÚ žiakom v školách. Dúfam, že do siete sa zapojí čoraz viac ľudí.“