Eiropa skolās pateicoties Karolai un citiem mēsesamkopā.eu draugiem


Karola. Iesaistījos kopienas mēsesamkopā.eu darbā, redzot iniciatīvas šoreizesbalsošu.eu panākumus.

Man pašai aktīvs Eiropas pilsoniskums ir neaizstājama vērtība, un piedalīties platformas pasākumos ir ļoti aizraujoši. Pateicoties dalībai mēsesamkopā.eu, jaunieši var veidot sadarbības tīklus, lai virzītu un realizētu kopīgas ieceres. Piemēram, kopā ar draugiem esam iecerējuši īstenot izglītības projektu, kura mērķis ir runāt par ES jautājumiem skolās. Ceru, ka šim tīklam pievienosies arvien vairāk cilvēku.