Liitusin platvormiga, kus on minu mõttekaasalased

Sabīne, politoloogia üliõpilane. Minu sidemed kogukonnaga üheskoos.eu algasid juba selle eelkäija, kampaania „Seekord lähen valima“ ajal. Osalesin selles, kui õppisin Riia 25. keskkoolis, mis on üks Euroopa Parlamendi saadikute koolidest.

Minu arvates andis „Seekord lähen valima“ Lätis ja mujal Euroopas tegutsevatele aktivistidele võimaluse osaleda Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistusprotsessis ja väljendada oma arvamust suurema kogukonna liikmena. Vahetult enne valimisi käisin Brüsselis väärinfo ja Euroopa valimiskampaania teemalisel Euroopa noorteseminaril, kus tutvustasin koos teiste Euroopa riikide noortega meie ideid Euroopa Parlamendi esindajatele. Seal käidi välja ka idee jätkata pärast valimisi „Seekord lähen valima“ tegevust üleeuroopalise platvormi kujul. Peamine eesmärk oli viia kokku sarnase mõtteviisiga inimesed ja osaleda ka teistes liikmesriikides toimuvatel üritustel. Varsti pärast seda sain e-kirja, milles mind kutsuti ühinema Euroopa kogukonnaga. See tekitas kohe tunde, et minu ja teiste noorte töö seminaril on tunnustust leidnud!

Kui varem võis küsida, kes selliseid üritusi või seminare vajab, siis nüüd on vastus kiire ja selge – seda vajab üheskoos.eu kogukond. Selle vastuse taga on inimesed, kes on valmis seda vajadust kaitsma ja põhjendama. Hoolimata pandeemia põhjustatud piirangutest olen osalenud mitmel Euroopa Parlamendi saadikutekooli vilistlasprogrammi üritusel nii isiklikult kui ka veebis ning võin kinnitada, et need üritused on ühtaegu hariduslikud ja motiveerivad. Kõige olulisem on minu meelest aga kasvav kogukonnaplatvorm, Facebooki grupp, mis ühendab kõiki, kes on Euroopast huvitatud ja tahavad selle kujundamisel kaasa lüüa.