Time to connect!

Исках да науча повече за европейските институции и да съм запознат с това какво се предлага в ЕП

Станах доброволец към платформата „Заедно за ЕС“, защото исках да науча повече за европейските институции и да се запозная с това, което се случва в Европейския парламент. 

Чувствах, че не зная достатъчно за това как работи Европейският парламент и какво точно правят членовете на ЕП. Чрез платформата „Заедно за ЕС“ участвах в няколко прояви, срещнах хора от цяла Европа и дори посетих Европейския парламент в Страсбург. Имах възможност да разговарям и да обсъждам важни въпроси с членове на ЕП от няколко държави, включително и от Португалия, с активисти, работещи за редица каузи, както и с други млади европейци като мен.


Чрез „Заедно за ЕС“ пътувах също така до Европейския парламент, видях лично как работи Парламентът и седнах на мястото на евродепутата Педро Маркеш. Имах удоволствието да обсъдя бъдещето на Европа и ролята на младите хора с г-н Жауме Дук, генерален директор на Генерална дирекция за комуникация на Европейския парламент.


Бих насърчил всички да се регистрират в платформата „Заедно за ЕС“!

Диниш