Tudi kot tujka se počutim zelo dobro vključena kot članica skupnosti.

Odkar sem prostovoljka v skupnosti skupajsmo.eu, sem se udeležila več prireditev, na katerih sem skušala evropske teme približati mladim.

Odkar sem prostovoljka v skupnosti skupajsmo.eu, sem se udeležila več prireditev, na katerih sem skušala evropske teme približati mladim. S to skupnostjo in z evropsko mladinsko organizacijo One Hour for Europe, katere članica sem, sem organizirala delavnico, na kateri smo udeležencem predstavili cilje in interese EU, prakso v institucijah in podobno. 

Kot članica skupnosti skupajsmo.eu sem lahko navezala tesnejše stike z uradniki Evropskega parlamenta, na primer z Jaumejem Duchom, tiskovnim predstavnikom in generalnim direktorjem za komuniciranje v Evropskem parlamentu. Predstavila sem mu svoje predloge o tem, kako bi lahko mlade motivirali za udeležbo na evropskih volitvah in bi pri njih vzbudili občutek evropske pripadnosti. Bila sem na srečanju v pisarni Evropskega parlamenta na Portugalskem in sodelovala z drugimi mladimi portugalskimi aktivisti in prostovoljci pobude skupajsmo.eu.

Kot prostovoljka skupnosti skupajsmo.eu se zavzemam za vrednote, v katere tudi sama verjamem, in po najboljših močeh prispevam s prostovoljnim delom. Organizirala sem delavnice, sodelovala na sejmih – delila sem informacije o tem, kdo smo in kaj počnemo skupaj z drugimi mladimi – in svoje zamisli predstavila ljudem, ki lahko vplivajo na delovanje Evropskega parlamenta. Čeprav nisem med sonarodnjaki, se v tej skupnosti počutim doma.

Kot prostovoljka skupnosti skupajsmo.eu se zavzemam za vrednote, v katere tudi sama verjamem, in po najboljših močeh prispevam s prostovoljnim delom.

Mariana, Portugal