Pogoji za uporabo („pogoji“)

1. Opis storitve

Skupajsmo.eu je spletna platforma za sodelovanje („storitev“), katere cilj je državljane in organizacije spodbuditi k sodelovanju v demokraciji.

Platforma je v lasti Evropske unije, ki jo zastopa Evropski parlament, in je bila razvita, da bi državljanom in organizacijam omogočila dejavno vlogo pri ustvarjanju svetlejše prihodnosti v EU. Omogoča interakcijo državljanov in organizacij z udeleženci platforme skupajsmo.eu ter izmenjavo ukrepov, dejavnosti in izkušenj prek multimedijskih vsebin, kot so zvočni posnetki, videoposnetki, slike in besedila („vsebina“). Uporabniki si lahko tudi izmenjujejo zgodbe in osebna pričevanja, snemajo dejavnosti in dogodke, predlagajo in organizirajo dogodke za preostale udeležence ter prispevajo promocijsko gradivo v podporo sporočilom Parlamenta.

2. Kdo lahko uporablja storitev

Storitev lahko uporablja vsakdo, ki prebiva v EU ali zunaj nje in je star najmanj 13 let. Mladoletniki (mlajši od 18 let) morajo imeti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika, da lahko uporabljajo storitev. Starši ali zakoniti skrbniki mladoletnika morajo upoštevati pogoje za uporabo in so odgovorni za otrokovo uporabo storitve.

Osebe, ki storitev uporabljajo v imenu organizacije, potrjujejo, da so pravno pooblaščene za delovanje v imenu organizacije in da organizacija sprejema te pogoje. Organizacije morajo obvestiti Parlament o vseh spremembah v organizaciji in/ali če njihov predstavnik zapusti organizacijo.

3. Kategorije uporabnikov in funkcionalnost storitve

Platforma skupajsmo.eu ima različne kategorije uporabnikov (skupaj imenovane „uporabniki“) z različno funkcijo.

3.1. Neregistrirani uporabniki

„Neregistrirani uporabniki“ so uporabniki, ki niso ustvarili uporabniškega računa na platformi skupajsmo.eu. Lahko dostopajo do informacij, dogodkov, središča za prenose, gradiva za usposabljanje in pričevanj, ki so prikazani na platformi skupajsmo.eu, oziroma brskajo po njih. Dogodke lahko shranijo v svoj koledar in jih objavijo na družbenih medijih. Neregistrirani uporabniki lahko iz središča za prenose prenesejo in prilagodijo vizualno vsebino kampanj Parlamenta. Lahko tudi prenesejo kampanjsko gradivo drugih uporabnikov.

3.2. Registrirani uporabniki

„Registrirani uporabniki“ so uporabniki, ki so ustvarili uporabniški račun na platformi skupajsmo.eu. Uporabljajo lahko enake funkcije kot neregistrirani uporabniki. Poleg tega lahko tudi urejajo informacije v svojem osebnem prostoru, se prijavijo na dogodke, se udeležujejo tečajev in usposabljanj ter prejemajo pošto.

3.3. Sodelujoči uporabniki

„Sodelujoči uporabniki“ so registrirani uporabniki, ki lahko prispevajo vsebino za objavo na platformi skupajsmo.eu v obliki dogodkov in pričevanj. Imajo enako funkcijo kot registrirani uporabniki. Poleg tega lahko naložijo gradivo za kampanjo, ki ga prenesejo drugi uporabniki. To vsebino mora potrditi Parlament pred objavo na platformi skupajsmo.eu.

3.4. Registrirane organizacije

„Registrirane organizacije“ so organizacije, ki imajo uporabniški račun na platformi skupajsmo.eu, ki ga je vzpostavil predstavnik organizacije. S skupno registracijo na platformi skupajsmo.eu bodo prejemali sporočila Parlamenta (glasila, vabila na seminarje, ankete itd.). To je prvi korak, ki ga mora opraviti vsaka organizacija, preden postane sodelujoča organizacija.

3.5. Sodelujoče organizacije

„Sodelujoče organizacije“ so registrirane organizacije, katerih predstavniki lahko prispevajo vsebino za objavo na platformi skupajsmo.eu. Predstavniki sodelujočih organizacij imajo enako funkcijo kot sodelujoči uporabniki. Poleg tega lahko predlagajo kratko besedilo skupaj z imenom in logotipom organizacije, ki se uporabi kot javni profil organizacije. Lahko dodajo povezavo na svoje spletno mesto in račune za družbene medije. Prav tako imajo možnost, da na javni profil dodajo informacije o kampanji. To vsebino mora potrditi Parlament pred objavo na platformi skupajsmo.eu.

Sodelujoče organizacije lahko sodelujejo tudi na forumu, ki je posebej namenjen sodelujočim organizacijam.

4. Veljavni pogoji

Z dostopom do storitve in njeno uporabo se vsi uporabniki strinjajo, da so ti pogoji zavezujoči, prav tako tudi naslednje dodatne politike in obvestila:

 1.   Pravno obvestilo o spletnih mestih Parlamenta, razen če je v teh pogojih določeno drugače;

 2.   Politika zasebnosti, ki zagotavlja informacije o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in o tem, kako se osebni podatki obdelujejo na platformi skupajsmo.eu;

 3.   Kodeks ravnanja, ki določa načela, ki skupaj urejajo platformo skupajsmo.eu.

Za sodelujoče uporabnike in organizacije veljajo posebni pogoji (glej oddelek 7).

Parlament lahko spremeni te pogoje ali zgoraj omenjene politike, da bi odrazil spremembe v funkciji storitve ali iz pravnih in varnostnih razlogov. Parlament bo uporabnike obvestil o vseh bistvenih spremembah teh pogojev ali omenjenih politik.

5. Začasna ustavitev in prenehanje

Parlament si pridržuje pravico, da prekine dostop do storitve za vse uporabnike, ki kršijo te pogoje ali katero koli od zgoraj navedenih politik, ki veljajo zanje.

Parlament si pridržuje pravico, da začasno ali trajno prekine dostop do uporabniških računov na spletišču skupajsmo.eu, ki so v lasti registriranih uporabnikov, sodelujočih uporabnikov, registriranih organizacij ali sodelujočih organizacij, če meni, da obstajajo razlogi za to, ne da bi mu bilo treba odgovarjati navedenim uporabnikom, zlasti v primeru ponavljajočih se kršitev katere koli določbe iz teh pogojev.

Parlament registrirane uporabnike, sodelujoče uporabnike, registrirane organizacije ali sodelujoče organizacije vnaprej uradno obvesti o svoji nameri, da začasno ali trajno prekine dostop do uporabniških računov na spletišču skupajsmo.eu, ki so v njihovi lasti, pri čemer navede razloge za to ter jih pozove, naj v 15 koledarskih dneh od prejema obvestila predložijo pripombe ali sprejmejo popravne ukrepe.

Če Parlament po pregledu pripomb ali popravnih ukrepov, ki so jih predložili ali sprejeli registrirani uporabniki, sodelujoči uporabniki, registrirane organizacije ali sodelujoče organizacije, odloči, da preneha s postopkom začasne ali trajne prekinitve dostopa, registrirane uporabnike, sodelujoče uporabnike, registrirane organizacije ali sodelujoče organizacije uradno obvesti o tej svoji nameri.

Če registrirani uporabniki, sodelujoči uporabniki, registrirane organizacije ali sodelujoče organizacije niso predložili pripomb ali če Parlament kljub predloženim pripombam ali sprejetim popravnim ukrepom odloči, da nadaljuje s postopkom začasne ali trajne prekinitve dostopa, o tem uradno obvesti registrirane uporabnike, sodelujoče uporabnike, registrirane organizacije ali sodelujoče organizacije v 15 koledarskih dneh od prejema odgovora partnerjev in pri tem navede razloge za začasno ali trajno prekinitev, datum začetka veljavnosti prekinitve in trajanje v primeru začasne prekinitve.

Registrirani uporabniki, sodelujoči uporabniki, registrirane organizacije in sodelujoče organizacije imajo pravico, da kadar koli zaprejo svoje uporabniške račune in prekinejo uporabo storitve. Vendar prenehanje uporabe ne izključuje odgovornosti uporabnikov, ki izhaja iz pretekle uporabe storitve in kršitve teh pogojev.

6. Splošni pogoji uporabe za vse uporabnike

6.1. Uporaba storitve

V skladu s temi pogoji se uporabnikom podeli neizključna, globalna, neprenosljiva, preklicna licenca za uporabo programske opreme, ki je ni mogoče podlicencirati in se zagotavlja kot del storitve. Ta licenca vsem uporabnikom omogoča, da storitev uporabljajo samo v skladu s temi pogoji.

Vsebina, objavljena na platformi skupajsmo.eu, se lahko uporablja v skladu s temi pogoji (glej oddelek 6.6.).

6.2. Uporaba logotipa Evropskega parlamenta

Logotip Parlamenta se lahko uporablja le v skladu s pogoji uporabe logotipa Evropskega parlamenta, zlasti za spodbujanje sodelovanja uporabnikov na platformi skupajsmo.eu.

6.3. Omejitve uporabe

Ti pogoji nobenemu uporabniku storitve ne dajejo pravice:

 • zahtevati lastništvo pravic intelektualne lastnine v okviru storitve ali vsebine, objavljene na njej;

 • razmnoževati, razpošiljati, prodajati, licencirati ali spreminjati kateri koli del storitve ali katero koli vsebino, razen v skladu s temi pogoji ali z veljavno zakonodajo;

 • zaobiti ali onemogočiti varnostne elemente storitve, se z goljufivim namenom vključiti v delovanje storitve ali kako drugače motiti njeno delovanje; 

 • dostopati do storitve z uporabo avtomatiziranih sredstev, kot so boti itd.;

 • zbirati ali uporabljati osebne podatke drugih uporabnikov storitve, razen če to dovolijo osebe, na katere se ti podatki nanašajo;

 • uporabljati storitev za razdeljevanje neželene elektronske pošte;

 • uporabljati storitev za širjenje komercialnih ali političnih vsebin;

 • uporabljati storitev za prodajo blaga ali storitev.

6.4. Kršitve pravic intelektualne lastnine

Parlament spoštuje pravice intelektualne lastnine tretjih oseb in pričakuje, da bodo vsi uporabniki ravnali enako, ko bodo komunicirali s skupnostjo na platformi skupajsmo.eu. Parlament si pridržuje pravico, da odstrani vse vsebine, ki kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, in da začasno ustavi ali odpove račune uporabnikov platforme skupajsmo.eu, ki stalno kršijo avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine drugih.

Vsak imetnik pravic, ki v dobri veri meni, da vsebina, ki je na voljo na platformi skupajsmo.eu, krši avtorske pravice drugih ali pravice blagovne znamke, lahko skrbnikom storitev pošlje obvestilo na naslov copyright@together.eu.

6.5. Opozorilo

Parlament ne more biti odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe storitve. Storil bo vse, da se bodo čim bolj omejile motnje zaradi tehničnih napak. Nekaterih podatkov oziroma informacij na platformi skupajsmo.eu namreč ni mogoče ustvariti ali strukturirati v datotekah ali formatih, ki bi bili brez napak. V tem primeru Parlament ne more zagotoviti, da storitev zaradi težav ne bo prekinjena ali motena na kakšen drug način. Parlament ne prevzema odgovornosti za nepravilen prenos podatkov, do katerega lahko pride zaradi različnih omrežij interneta ali nezdružljivosti s spletnim brskalnikom uporabnika.

Parlament ne more jamčiti, da so informacije iz zunanjih virov in vsebine, ki jih platformi skupajsmo.eu posredujejo uporabniki, zanesljive ali posodobljene. Informacije in dejavnosti na platformi skupajsmo.eu lahko vsebujejo povezave na zunanja spletna mesta ali aplikacije, nad katerimi Parlament nima nadzora in za katere ne more sprejeti odgovornosti.

Ko se uporabniki platforme skupajsmo.eu odločijo, da se bodo povezali na spletno mesto zunaj domene europa.eu, zapustijo uradno domeno Parlamenta in morajo upoštevati piškotke, politiko zasebnosti in pravno politiko zunanjega spletnega mesta.

Skladnost z veljavnimi pravili o varstvu podatkov in dostopnost zunanjih spletnih mest, povezanih s platformo skupajmo.eu, nista v pristojnosti Parlamenta, temveč je zanje izrecno odgovorno zunanje spletno mesto.

To opozorilo ne omejuje odgovornosti Parlamenta na podlagi člena 340 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

6.6. Uporaba vsebine

Pojasniti je treba, da vsebina pomeni besedilo, podatke (neosebne) in multimedijske elemente, kot so besedila, risbe, grafični prikazi, ikone, slike, fotografije, avdio in video gradivo, ki jih dajo na voljo Parlament, sodelujoči uporabniki ali sodelujoče organizacije na platformi skupajsmo.eu.

6.6.1.   Vsebina, ki jo zagotavlja Parlament

Vsebina, ki jo zagotavlja Parlament, je v izključni lasti EU. Uporabniki se zavezujejo, da bodo spoštovali pravice intelektualne lastnine, ki jih ima EU, brez poseganja v pravice in izjeme, določene v veljavnem pravu.

Praviloma je ponovna uporaba (reprodukcija ali uporaba) besedilnih podatkov in multimedijskih elementov, ki so last EU (določena z besedami „© Evropska unija, [leto(-a)] - Vir: Evropski parlament“ ali „© Evropska unija, [leto(-a)] - Evropski parlament“) ali tretjih oseb (© zunanji vir, [leto(-a)]), za katere ima EU pravice uporabe, dovoljena za osebno uporabo ali nadaljnje nekomercialno ali komercialno širjenje, pod pogojem, da se element reproducira v celoti in se navede vir. Vendar v nekaterih primerih veljajo za ponovno uporabo določenih podatkov drugačni pogoji; v tem primeru podatke spremlja zaznamek, ki natančneje opredeljuje te pogoje.

Poleg tega se pri vsaki delni reprodukciji podatkov ali multimedijskih informacij s te platforme navede povezava URL na celotno vsebino ali na izvorno spletno stran.

Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo ne odstranili ne spremenili omemb avtorja ali vira ter da ne bodo zaobšli tehničnih sredstev za zaščito dokumentov in multimedijskih elementov, kot so prepoved tiskanja ali prenosa ter vidne in nevidne oznake. Vsaka kršitev lahko privede do civilne in kazenske tožbe.

Prevod besedil ali dokumentov v jezike, ki niso uradne jezikovne različice, dostopne na platformi skupajsmo.eu, je dovoljen, če sta na primerno vidnem mestu navedena vir in naslednje obvestilo, oba prevedena v ustrezni jezik:

„Prevedeno iz izvirne različice [navedite jezik], ki jo je Evropska unija objavila na platformi skupajsmo.eu [navedite URL]: © Evropska unija, [leto(-a)] - Vir: Evropski parlament“; ali „© Evropska unija, [leto(-a)] Evropski parlament“, [ime imetnika pravic intelektualne lastnine prevoda] prevzame polno odgovornost za prevod v [navedite ciljni jezik].

6.6.2.   Vsebina, ki jo prispevajo sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije

Uporabniki lahko vsebino, ki jo sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije predložijo platformi skupajsmo.eu, uporabljajo samo v skladu s funkcijami in uporabo, opisanimi v teh pogojih. Takšna ponovna uporaba je dovoljena le za komunikacijo in sodelovanje v okviru ciljev platforme skupajsmo.eu, pod pogojem, da se navede vir vsebine (npr. skupajsmo.eu) in da se ustrezno upošteva lastnik ali lastniki vsebine.

Uporabniki vsebine, ki so jo predložili sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije platformi skupajsmo.eu, je ne smejo ponovno uporabiti v komercialne ali druge namene, ki niso izrecno dovoljeni v teh pogojih (glej tudi oddelek 7.6).

7. Posebni pogoji uporabe za sodelujoče uporabnike in sodelujoče organizacije

7.1. Predložitev vsebine sodelujočih uporabnikov

Sodelujoči uporabniki lahko platformi skupajsmo.eu predložijo vsebino samo, če so se na platformo prijavili in ustvarili uporabniški račun z navedbo svojega imena in priimka ter elektronskega naslova, v skladu s temi pogoji in Politika zasebnosti

7.2. Predložitev vsebine sodelujočih organizacij

Sodelujoče organizacije lahko predložijo vsebino samo, če so se njihovi predstavniki prijavili na platformo skupajsmo.eu in ustvarili uporabniški račun z navedbo svojega imena in priimka ter elektronskega naslova, ime organizacije in svojo funkcijo v njej, v skladu s temi pogoji in politiko varovanja zasebnosti.

Javni profil in kampanje sodelujočih organizacij morajo biti napisani v uradnem jeziku EU.

7.3. Lastništvo vsebin

Sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije si pridržijo pravice intelektualne lastnine za vse vsebine, ki jih predložijo, in so zanje odgovorni.

7.4. Pregled vsebine in kodeks ravnanja

Sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije morajo zagotoviti, da bodo spoštovali kodeks ravnanja in prek storitve ne bodo širili vsebine, ki krši te pogoje in/ali kodeks ravnanja.

Vsebino, ki jo sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije predložijo platformi skupajsmo.eu, bo pregledal Parlament. Parlament si pridržuje pravico, da zbriše vsebino ali zavrne njeno objavo, če ni v skladu s temi pogoji ali Kodeks ravnanja, vendar pri tem ne prevzema odgovornosti do sodelujočega.

Pregled vsebine, ki jo opravi Parlament, ne omejuje odgovornosti sodelujočih uporabnikov in sodelujočih organizacij, ki ostajajo v celoti odgovorni za svojo vsebino, škodo ali drugo odgovornost, ki izhaja iz nezakonite uporabe storitve, vključno s kršitvami pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

7.5. Licenca EU

Sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije s predložitvijo vsebine na platformi skupajsmo.eu ali prek nje, zagotovijo EU, ki jo zastopa Parlament, globalno, neizključno, prenosljivo, brezplačno, nekomercialno licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, za uporabo te vsebine, vključno s pravico do razmnoževanja, širjenja, spreminjanja, prevajanja, ustvarjanja izpeljanih del, prikazovanja in priobčitve javnosti v vseh medijih, da bi se upravljala, promovirala ali izboljšala platforma skupajsmo.eu ali promovirale dejavnosti Parlamenta, pod pogojem, da se navedeta vir in lastnik vsebine.

Vsebine se lahko širijo na spletnih mestih Parlamenta, družbenih medijih, dogodkih za obveščanje in vključevanje ter drugih njegovih komunikacijskih kanalih.

Licenca se podeli za ves čas trajanja avtorskih pravic in po potrebi sorodnih pravic. Če se vsebina odstrani, se licenca ukine za prihodnjo uporabo, a ne za uporabo, dovoljeno pred njeno odstranitvijo.

7.6. Licenca za uporabnike

Sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije uporabnikom platforme skupajsmo.eu zagotovijo globalno, neizključno, neprenosljivo, brezplačno, nekomercialno licenco, ki je tudi ni mogoče podlicencirati, za dostop do vsebine storitve ali njene uporabe, vključno s pravico do razmnoževanja, spreminjanja, prevajanja, ustvarjanja izpeljanih del, širjenja, prikazovanja in njene priobčitve javnosti v vseh medijih, kot to omogoča funkcionalnost storitve ter samo za komunikacijo in sodelovanje v okviru platforme skupajsmo.eu, pod pogojem, da se navede vir vsebine (npr. skupajsmo.eu) in da se ustrezno upošteva lastnik ali lastniki vsebine.

Licenca se podeli za ves čas trajanja avtorskih pravic in po potrebi sorodnih pravic. Če se vsebina odstrani, se licenca ukine za prihodnjo uporabo, a ne za uporabo, dovoljeno pred njeno odstranitvijo.

7.7. Jamstva

Sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije s tem jamčijo, da:

 • so avtor in/ali imetnik naloženih vsebin in/ali so pridobili vse potrebne licence in soglasje tretjih oseb, ki imajo pravice za to vsebino;

 • imajo pravico, da Parlamentu in drugim uporabnikom podelijo licenco za uporabo vsebine v skladu s temi pogoji; 

 • nobena tretja stran nima pravic do naložene vsebine, ki bi lahko omejile pravice Parlamenta ali drugih uporabnikov, ki izhajajo iz teh pogojev;

 • predložena vsebina ne krši zakonov ali pravic tretjih oseb, kot so avtorske in sorodne pravice, blagovne znamke, patenti, pravice do prikaza ljudi in pravice do zasebnosti.

7.8. Odgovornost

Sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije so v celoti odgovorni za svojo vsebino in se od njih izrecno zahteva, da ne dajejo izjav z obrekovalno vsebino ter da ne kršijo ali dovoljujejo kršitev avtorskih pravic, blagovnih znamk, zakonodaje o varstvu podatkov in zasebnosti ali katere koli druge pravne pravice.

Parlament v takih primerih ne prevzema nobene odgovornosti ali obveznosti, sodelujoči uporabnik ali sodelujoča organizacija pa je odgovorna za morebitno škodo ali drugo odgovornost.

Sodelujoči uporabniki in sodelujoče organizacije so odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo Parlamentu ali tretjim osebam povzroči nezakonito ravnanje pri uporabi storitve.

Sodelujoči se strinjajo, da bodo Parlament branili, plačali odškodnino in ga rešili kakršne koli odgovornosti v primeru zahtevkov, tožb ali postopkov, ki izhajajo iz kršitve teh pogojev, vključno s kršitvami avtorskih pravic tretjih oseb in drugih pravic intelektualne lastnine.

7.9. Osebni podatki v zvezi s prispevkom

Osebni podatki se hranijo, dokler upravljavec podatkov meni, da je objava zadevnega prispevka na platformi skupajsmo.eu pomembna in je vsebina na voljo vsem državljanom, ki uporabljajo platformo. Avtorji prispevkov lahko tudi zahtevajo izbris lastnih prispevkov.

Na platformi ali drugem spletnem mestu ne bodo prikazani osebni podatki, razen:

 • osebnega imena avtorja prispevka (ali polnega imena, če želi biti avtor omenjen);

 • slike avtorja prispevka; 

 • slike, ki lahko vključuje prepoznavno osebo;

 • drugih kontekstualnih podrobnosti, ki jih lahko avtor prispevka izrazi v določenem delu vsebine.

Osebni podatki, ki zadevajo uporabniški račun na platformi skupajsmo.eu, so na voljo na strani, namenjeni Politika zasebnosti .