Liams uzskata, ka mērķus var sasniegt esot kopienai.

Liams. Man Eiropa nozīmē to, ka kopā iespējams sasniegt mērķus, kuri kā atsevišķam cilvēkam šķiet nesasniedzami. Tas ir arī iemesls, kāpēc es sāku darboties pie ES jautājumiem. Es sāku iesaistīties platformas mēsesamkopā.eu darbā, kad 2019. gadā piedalījos “Erasmus+” jauniešu apmaiņā.

Projekts “ROOF – mūsu nākotnes maršruti” ir palīdzējis notikt brīnumiem. Vairāk nekā 80 brīnišķīgu cilvēku no 14 dažādām valstīm sanāca kopā, lai ar velosipēdiem apceļotu vietas, kurās viņi nekad iepriekš nebija ceļojuši. Tas notika ar mērķi parādīt, ka jauniešiem ir interese par tādu nākotni, kurā pastāv solidaritāte un (kultūras, dzimumu) daudzveidības atzīšana, ka saudzīga izturēšanās pret dabu ir svarīga ES ilgtspējai un ka sava viedokļa paušana ir vērtība un tā var būt īpaši nozīmīga, ja saliedējas kopiena.

Eiropas Savienība ir daudzšķautņains veidojums, kurā viena lieta notiek pilnīgi noteikti - tā ir savstarpējā apmainīšanās. Cilvēki mijiedarbojas, veido savstarpēju uzticēšanos un uztver cits citu. Mani iedvesmo cilvēku kopdarbība, kad tiek stiprināti kopīgie mērķi un vienlaikus tiek gūts pastiprinājumu katras personas tiesībām. Kopienā tu sasniedz savas robežas un iepazīsti sevi un līdzcilvēkus pavisam īpašā veidā.

Šeit svarīgu lomu ieņem arī sports - tas atspoguļo sabiedrības struktūras, normas un vērtības. Es domāju, ka ar to iespējams stiprināt kopības sajūtu starp tautām, jo visām cilvēku grupām ir iespējams pārstāvēt savu viedokli, respektīvi, tiek veicināta to pamanāmība. Šī kopdarbība Eiropā ir jāstiprina un tādējādi sporta vidē jāveicina starpkultūru apmaiņa un izpratne par cilvēku daudzveidību.