Lietošanas noteikumi (“noteikumi”)

1. Pakalpojuma apraksts

Mēsesamkopā.eu ir sadarbīga tiešsaistes platforma (“pakalpojums”), kuras mērķis ir mudināt iedzīvotājus un organizācijas iesaistīties demokrātiskā procesā.

Platforma pieder Eiropas Savienībai, ko pārstāv Eiropas Parlaments, un tā ir izstrādāta, lai dotu iespēju iedzīvotājiem un organizācijām aktīvi piedalīties labākas nākotnes veidošanā ES. Tā ļauj iedzīvotājiem un organizācijām sadarboties ar mēsesamkopā.eu kopienu un dalīties ar pasākumiem, darbībām un pieredzi, izmantojot multivides saturu, piemēram, audioklipus, videoklipus, attēlus un tekstus (“saturs”). Lietotāji var arī dalīties ar stāstiem un personīgajām liecībām, reģistrēt darbības un pasākumus, ierosināt un organizēt pasākumus pārējai kopienai, kā arī iesniegt informatīvus materiālus Parlamenta komunikācijas atbalstam.

2. Kas var izmantot šo pakalpojumu?

Pakalpojumu var izmantot ikviena persona, kas dzīvo ES vai ārpus tās, un ir vismaz 13 gadus veca. Nepilngadīgajiem (līdz 18 gadu vecumam) ir jābūt vecāku vai likumīgā aizbildņa atļaujai izmantot šo pakalpojumu. Nepilngadīgā vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem šie noteikumi ir saistoši un viņi ir atbildīgi par to, kā bērns izmanto pakalpojumu.

Personas, kas izmanto pakalpojumu organizācijas vārdā, apstiprina, ka tām ir juridiskas tiesības rīkoties šīs organizācijas vārdā un ka šī organizācija akceptē šos noteikumus. Organizācijām ir pienākums informēt Parlamentu par jebkādām izmaiņām organizācijā un/vai ja to pārstāvis izstājas no organizācijas.

3. Lietotāju kategorijas un pakalpojuma funkcijas

Platformai mēsesamkopā.eu ir dažādas lietotāju kategorijas (kopā sauktas par “lietotājiem”), kuriem katram ir atšķirīgas funkcijas.

3.1. Nereģistrētie lietotāji

“Nereģistrētie lietotāji” ir lietotāji, kuri nav izveidojuši pieteikšanās kontu platformā mēsesamkopā.eu. Viņi var piekļūt informācijai, ziņām par pasākumiem, lejupielādes centram, mācību materiāliem un liecībām, kas tiek rādītas mēsesamkopā.eu. Viņi var saglabāt notikumus savā kalendārā un dalīties ar tiem sociālajos tīklos. Lejupielādes centrā nereģistrētie lietotāji var lejupielādēt un pielāgot vizuālo saturu par Parlamenta kampaņām. Viņiem ir atļauts lejupielādēt arī citu lietotāju kampaņu materiālus.

3.2. Reģistrētie lietotāji

“Reģistrētie lietotāji” ir lietotāji, kas izveidojuši pieteikšanās kontu platformā mēsesamkopā.eu. Viņiem ir tādas pašas iespējas kā nereģistrētiem lietotājiem. Turklāt papildus tam viņi var rediģēt informāciju savā personiskajā sadaļā, reģistrēties dalībai pasākumos, apmeklēt mācību kursus un saņemt pastu.

3.3. Līdzdarbīgie lietotāji

“Līdzdarbīgie lietotāji” ir reģistrētie lietotāji, kas var nodrošināt saturu publicēšanai platformā mēsesamkopā.eu pasākumu un liecību veidā. Viņiem ir tādas pašas iespējas kā reģistrētiem lietotājiem. Papildus tam viņi var augšupielādēt kampaņu materiālus, kurus var lejupielādēt citi lietotāji. Pirms publicēšanas mēsesamkopā.eu šo saturu apstiprina Parlaments.

3.4. Reģistrētās organizācijas

“Reģistrētās organizācijas” ir organizācijas, kurām ir pieteikšanās konts platformā mēsesamkopā.eu, kuru izveidojis organizācijas pārstāvis. Reģistrējoties mēsesamkopā.eu, tās saņems paziņojumus no Parlamenta (informatīvos izdevumus, ielūgumus uz semināriem, aptaujas utt.). Šis ir pirmais solis, kas jāveic ikvienai organizācijai, pirms tā kļūst par līdzdarbīgo organizāciju.

3.5. Līdzdarbīgās organizācijas

“Līdzdarbīgās organizācijas” ir reģistrētās organizācijas, kuru pārstāvji var nodrošināt saturu publicēšanai platformā mēsesamkopā.eu. Līdzdarbīgo organizāciju pārstāvjiem ir tādas pašas iespējas kā līdzdarbīgajiem lietotājiem. Turklāt kopā ar organizācijas nosaukumu un logotipu tās var piedāvāt īsu tekstu, ko izmantot kā organizācijas publisko profilu. Tās var pievienot saiti uz savu tīmekļa vietni un sociālo tīklu kontiem. Tām ir arī iespēja publiskajam profilam pievienot kampaņas informāciju. Pirms publicēšanas mēsesamkopā.eu šo saturu apstiprina Parlaments.

Turklāt līdzdarbīgās organizācijas var piedalīties forumā, kas īpaši paredzēts šādām organizācijām.

4. Piemērojamie noteikumi

Piekļūstot pakalpojumam un to izmantojot, visi lietotāji piekrīt, ka viņiem ir saistoši šie noteikumi un tālāk minētie papildu politikas nosacījumi un paziņojumi.

 1.   Juridisks paziņojums par Parlamenta tīmekļa vietnēm, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.

 2.   Privātuma politikas, kas sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām un to, kā personas datus apstrādā platformā mēsesamkopā.eu.

 3.   Rīcības kodeksam, kas nosaka platformas mēsesamkopā.eu izmantošanas principus.

Īpaši noteikumi attiecas uz līdzdarbīgajiem lietotājiem un organizācijām (skatīt 7. iedaļu).

Parlaments var grozīt šos noteikumus vai iepriekšminētos politikas nosacījumus, lai atspoguļotu izmaiņas pakalpojuma funkcijās vai juridisku un drošības apsvērumu dēļ. Parlaments informēs lietotājus par jebkādām būtiskām izmaiņām šajos noteikumos vai kādā no iepriekš minētajiem politikas nosacījumiem.

5. Apturēšana un izbeigšana

Parlamentam ir tiesības izbeigt piekļuvi pakalpojumam visiem lietotājiem, kuri pārkāpj šos noteikumus vai kādu no iepriekš minētajiem politikas nosacījumiem, kas uz viņiem attiecas.

Parlamentam ir tiesības apturēt vai izbeigt piekļuvi mēsesamkopā.eu kontiem, kas pieder reģistrētajiem lietotājiem, līdzdarbīgajiem lietotājiem, reģistrētajām organizācijām vai līdzdarbīgajām organizācijām, ja tas uzskata, ka ir pamats to darīt, turklāt tas nerada nekādas Parlamenta saistības attiecībā uz iepriekš minētajiem lietotājiem, jo īpaši gadījumā, ja atkārtoti tiek pārkāpts kāds no šiem noteikumiem vai politikas nosacījumiem.

Parlaments oficiāli informē reģistrētos lietotājus, līdzdarbīgos lietotājus, reģistrētās organizācijas vai līdzdarbīgās organizācijas par savu nodomu apturēt vai izbeigt piekļuvi tiem piederošajiem mēsesamkopā.eu kontiem, norādot šāda lēmuma iemeslus, un aicina tos 15 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniegt apsvērumus vai veikt korektīvus pasākumus.

Ja pēc reģistrēto lietotāju, līdzdarbīgo lietotāju, reģistrēto organizāciju vai līdzdarbīgo organizāciju iesniegto apsvērumu vai veikto korektīvo pasākumu izskatīšanas Parlaments nolemj pārtraukt apturēšanas vai izbeigšanas procedūru, tas par to oficiāli informē reģistrētos lietotājus, līdzdarbīgos lietotājus, reģistrētās organizācijas vai līdzdarbīgās organizācijas.

Ja apsvērumi nav iesniegti vai, neraugoties uz reģistrēto lietotāju, līdzdarbīgo lietotāju, reģistrēto organizāciju vai līdzdarbīgo organizāciju iesniegtajiem apsvērumiem vai veiktajiem korektīvajiem pasākumiem, Parlaments nolemj turpināt apturēšanas vai izbeigšanas procedūru, tas par to oficiāli paziņo reģistrētajiem lietotājiem, līdzdarbīgajiem lietotājiem, reģistrētajām organizācijām vai līdzdarbīgajām organizācijām 15 kalendāro dienu laikā no partnera atbildes saņemšanas, norādot apturēšanas vai izbeigšanas iemeslus, datumu, kad tā stājas spēkā, un apturēšanas gadījumā — ilgumu.

Reģistrētajiem lietotājiem, līdzdarbīgajiem lietotājiem, reģistrētajām organizācijām vai līdzdarbīgajām organizācijām ir tiesības jebkurā laikā slēgt savus kontus un pārtraukt pakalpojuma izmantošanu. Tomēr pakalpojuma izmantošanas pārtraukšana neatbrīvo lietotājus no saistībām, kas izriet no pakalpojuma iepriekšējas izmantošanas un šo noteikumu pārkāpumiem.

6. Vispārīgi lietošanas noteikumi visiem lietotājiem

6.1. Pakalpojuma izmantošana

Ievērojot šos noteikumus, lietotājiem tiek piešķirta neekskluzīva, visā pasaulē izmantojama, nenododama un tālāk nelicencējama un atsaucama licence lietot programmatūru, kas sniegta kā daļa no pakalpojuma. Šī licence ļauj visiem lietotājiem izmantot pakalpojumu tikai saskaņā ar šiem noteikumiem.

Platformā mēsesamkopā.eu publicēto saturu var izmantot saskaņā ar šiem noteikumiem (skatīt 6.6. iedaļu).

6.2. Eiropas Parlamenta logotipa izmantošana

Parlamenta logotipu var izmantot tikai saskaņā ar Eiropas Parlamenta logotipa lietošanas noteikumiem, un šīs lietošanas galvenajam mērķim vajadzētu būt lietotāju līdzdalības veicināšanai platformā mēsesamkopā.eu.

6.3. Lietošanas ierobežojumi

Šie noteikumi nevienam pakalpojuma lietotājam nedod tiesības:

 • pieprasīt jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz pakalpojumu vai uz tajā publicēto saturu;

 • pavairot, izplatīt, pārdot, licencēt vai modificēt jebkuru pakalpojuma daļu vai jebkādu saturu, izņemot gadījumus, kad to atļauj šie noteikumi vai piemērojamie tiesību akti;

 • apiet vai atspējot pakalpojuma drošības elementus, krāpnieciski iesaistīties pakalpojuma darbībā vai citādi traucēt tā darbību; 

 • piekļūt pakalpojumam, izmantojot automatizētus līdzekļus, piemēram, botus u. tml.; 

 • vākt vai izmantot citu pakalpojuma lietotāju personas datus, ja vien attiecīgās personas to nav atļāvušas;

 • izmantot pakalpojumu surogātpasta izplatīšanai;

 • izmantot pakalpojumu komerciāla vai politiska satura izplatīšanai; 

 • izmantot pakalpojumu jebkāda veida preču vai pakalpojumu pārdošanai.

6.4. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi

Parlaments ievēro trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības un sagaida, ka visi lietotāji, mijiedarbojoties mēsesamkopā.eu kopienā, rīkosies tāpat. Parlamentam ir tiesības izņemt jebkādu saturu, kas pārkāpj trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības, un apturēt vai izbeigt piekļuvi tiem mēsesamkopā.eu lietotāju kontiem, kuri atkārtoti pārkāpj citu personu autortiesības, preču zīmes vai citas intelektuālā īpašuma tiesības.

Ikviens tiesību subjekts, kas labticīgi uzskata, ka platformā mēsesamkopā.eu sniegtais saturs pārkāpj viņu autortiesības vai tiesības uz preču zīmi, var nosūtīt paziņojumu pakalpojuma administratoriem uz adresi copyright@together.eu.

6.5. Atruna

Parlamentu nevar saukt pie atbildības par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas var rasties pakalpojuma izmantošanas rezultātā. Parlaments veic visu iespējamo, lai samazinātu tehnisku kļūdu radītus traucējumus. Daži dati vai informācija platformā mēsesamkopā.eu var būt izveidoti vai strukturēti datnēs vai formātos, kuros iespējamas kļūdas. Parlaments šādos gadījumos nevar garantēt, ka pakalpojums netiks pārtraukts vai to kā citādi neskars problēmas. Parlaments neuzņemas atbildību par traucētu datu pārraidi, kas var rasties atšķirīgu interneta tīklu vai nesaderības ar lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammu dēļ.

Parlaments nevar garantēt, ka informācija no ārējiem avotiem un lietotāju sniegts saturs, kas darīts pieejams platformā mēsesamkopā.eu, ir ticami vai atjaunināti. Informācija platformā mēsesamkopā.eu un darbības var būt saistītas ar ārējām vietnēm vai lietojumprogrammām, pār kurām Parlamentam nav kontroles un par kurām Parlaments nevar uzņemties nekādu atbildību.

Kad mēsesamkopā.eu lietotāji izvēlas sekot saitei uz jebkuru ārēju tīmekļa vietni, kas nav europa.eu domēnā, viņi atstāj Parlamenta oficiālo domēnu un uz viņiem attiecas ārējās tīmekļa vietnes sīkfailu, privātuma un juridiskās politikas nosacījumi.

Atbilstība piemērojamām datu aizsardzības un pieejamības prasībām ārējās tīmekļa vietnēs, uz kurām ir saites platformā mēsesamkopā.eu, ir ārpus Parlamenta kontroles, un par to nepārprotami atbild ārējā tīmekļa vietne.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Eiropas Parlamenta atbildību, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 340. panta.

6.6. Satura izmantošana

Skaidrības labad ar saturu saprot tekstu, datus (nepersonas) un multivides datnes, piemēram, tekstus, zīmējumus, grafikas, ikonas, attēlus, fotogrāfijas, audio un video materiālus, kurus platformā mēsesamkopā.eu sniedzis Parlaments, līdzdarbīgie lietotāji vai līdzdarbīgās organizācijas.

6.6.1.  Parlamenta sniegtais saturs

Parlamenta sniegtais saturs ir ES ekskluzīvā īpašumā. Lietotāji apņemas ievērot ES intelektuālā īpašuma tiesības, neskarot tiesības un izņēmumus, kas paredzēti piemērojamos tiesību aktos.

Parasti tādu teksta datu un multimediju materiālu atkārtota izmantošana (reproducēšana vai izmantošana), kas ir ES īpašums (apzīmēti ar vārdiem “© Eiropas Savienība, [gads (-i)]” – “Avots: Eiropas Parlaments” vai “© Eiropas Savienība, [gads (-i)] — EP”) vai trešās puses īpašums (© Ārējs avots, [gads (-i)]), un kuru izmantošanas tiesības pieder ES, ir atļauta personiskai lietošanai vai tālākai nekomerciālai vai komerciālai izplatīšanai, taču ar noteikumu, ka pavairots tiek viss materiāls un ir norādīts avots. Tomēr dažos gadījumos konkrētus datus atkārtoti var izmantot, ievērojot atšķirīgus nosacījumus; šādā gadījumā attiecīgajam materiālam pievieno norādi par īpašajiem ar to saistītajiem nosacījumiem.

Šīs platformas datus vai multimediju materiālus pavairojot daļēji, arī ir jāpievieno saite uz pilno materiālu vai lapu, no kuras tas tika iegūts.

Lietotāji apņemas nedzēst un negrozīt autoru vai avotu norādes un necensties apiet tehniskos paņēmienus, ar kuriem aizsargā dokumentus un multimediju materiālus, piemēram, drukāšanas vai lejupielādes ierobežojumus un redzamus vai neredzamus tagus. Jebkurš pārkāpums var būt par iemeslu civilai un kriminālai tiesvedībai.

Tekstu vai dokumentu tulkojumi valodās, kas nav platformā mēsesamkopā.eu pieejamās oficiālās valodas, ir atļauti ar nosacījumu, ka pietiekami redzamā vietā tie ir pienācīgi nosaukti par tulkojumiem, kam ir pievienota atbilstoša atruna, — gan tulkošanas fakta pieminēšana, gan atruna ir jāiztulko attiecīgajā valodā:

“Tulkots no oriģinālvalodas [norādīt valodu] versijas, ko Eiropas Savienība ir publicējusi platformā mēsesamkopā.eu [norādīt URL]: “© Eiropas Savienība, [gads (-i)] — avots: Eiropas Parlaments”; vai “© Eiropas Savienība, [gads (-i)] EP”, [tulkojuma intelektuālā īpašuma tiesību subjekta vārds un uzvārds /nosaukums] uzņemas pilnu atbildību par tulkojumu [norādīt mērķa valodu].”

6.6.2.  Līdzdarbīgo lietotāju vai līdzdarbīgo organizāciju iesniegts saturs

Lietotāji var izmantot platformā mēsesamkopā.eu iesniegto līdzdarbīgo lietotāju vai līdzdarbīgo organizāciju saturu tikai saskaņā ar šajos noteikumos aprakstītajām funkcijām un lietošanas veidiem. Šāda atkārtota izmantošana ir atļauta tikai saziņas un iesaistes nolūkos saistībā ar platformas mēsesamkopā.eu mērķiem, ja ir norādīts gan satura avots (proti, mēsesamkopā.eu), gan ir atsauce uz attiecīgo(-ajiem) satura īpašnieku(-iem).

Platformā mēsesamkopā.eu iesniegto līdzdarbīgo lietotāju vai līdzdarbīgo organizāciju saturu lietotāji nedrīkst atkārtoti izmantot komerciālos nolūkos vai kādā citā nolūkā, kas nav īpaši atļauts šajos noteikumos (skatīt arī 7.6. iedaļu).

7. Īpaši lietošanas noteikumi līdzdarbīgajiem lietotājiem un līdzdarbīgajām organizācijām

7.1. Līdzdarbīgo lietotāju sagatavota satura iesniegšana

Līdzdarbīgie lietotāji var iesniegt saturu mēsesamkopā.eu tikai tad, kad viņi ir reģistrējušies platformā mēsesamkopā.eu un ir izveidojuši lietotāja kontu, norādot savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, rīkojoties saskaņā ar šiem noteikumiem un Privātuma politikas

7.2. Līdzdarbīgo organizāciju sagatavota satura iesniegšana

Līdzdarbīgās organizācijas var iesniegt saturu tikai tad, kad to pārstāvji reģistrējušies platformā mēsesamkopā.eu un ir izveidojuši lietotāja kontu, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, organizācijas nosaukumu un savu amatu, rīkojoties saskaņā ar šiem noteikumiem un privātuma politiku.

Līdzdarbīgo organizāciju publiskais profils un attiecīgās kampaņas ir jāsagatavo kādā no ES oficiālajām valodām.

7.3. Satura īpašumtiesības

Līdzdarbīgie lietotāji un līdzdarbīgās organizācijas ir atbildīgi par jebkādu to iesniegto saturu, un tiem attiecībā uz šo saturu ir visas intelektuālā īpašuma tiesības.

7.4. Satura pārskatīšana un rīcības kodekss

Līdzdarbīgajiem lietotājiem un līdzdarbīgajām organizācijām jāgarantē, ka tie ievēros rīcības kodeksu un ar pakalpojuma starpniecību neizplatīs saturu, kas ir pretrunā šiem noteikumiem un/vai rīcības kodeksam.

Parlaments pārskatīs saturu, ko platformā mēsesamkopā.eu iesniedz līdzdarbīgie lietotāji un līdzdarbīgās organizācijas. Parlamentam ir tiesības dzēst vai atteikt publicēt saturu, kas neatbilst šiem noteikumiem vai Rīcības kodeksam, un tam šajā sakarībā nerodas nekādas saistības pret lietotāju.

Parlamenta veiktā satura pārskatīšana neierobežo līdzdarbīgo lietotāju un līdzdarbīgo organizāciju saistības, kuri joprojām ir pilnībā atbildīgi par savu saturu un ir saucami pie atbildības par jebkādu kaitējumu vai par citām saistībām, kas izriet no pakalpojuma nelikumīgas izmantošanas, tostarp par trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

7.5. Licence ES

Iesniedzot saturu platformā mēsesamkopā.eu vai ar tās starpniecību, līdzdarbīgie lietotāji un līdzdarbīgās organizācijas piešķir Eiropas Savienībai, kuru pārstāv Parlaments, pasaules mēroga neekskluzīvu, nododamu, bezatlīdzības, nekomerciālu, tālāk licencējamu licenci minētā satura izmantošanai, tostarp tiesības reproducēt, izplatīt, pārveidot, tulkot, radīt atvasinātus darbus, izstādīt un publiskot tos medijos, darot to nolūkā uzturēt, veicināt vai uzlabot platformu mēsesamkopā.eu, taču ar nosacījumu, ka tiek norādīts avots un satura īpašnieks.

Saturu var izplatīt Parlamenta tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos, informācijas un iesaistes pasākumos un visos citos tā saziņas kanālos.

Licenci piešķir uz visu autortiesību un, attiecīgā gadījumā, blakustiesību darbības laiku. Ja saturs tiks izņemts, licenci anulēs turpmākai izmantošanai, bet ne attiecībā uz izmantošanu, kas bija atļauta pirms tā izņemšanas.

7.6. Licence lietotājiem

Līdzdarbīgie lietotāji un līdzdarbīgās organizācijas arī piešķir platformas mēsesamkopā.eu lietotājiem pasaules mēroga, neekskluzīvu, nenododamu, bezatlīdzības, nekomerciālu, un tālāk nelicencējamu licenci piekļuvei to saturam un tā izmantošanai ar pakalpojuma starpniecību, tostarp tiesības reproducēt, pārveidot, tulkot, radīt atvasinātus darbus, izplatīt, izstādīt un publiskot tos medijos, kā to nodrošina pakalpojuma funkcijas, un darot to tikai saziņai un iesaistīšanai platformas mēsesamkopā.eu mērķu ietvaros, taču ar nosacījumu, ka norādīts avots (t. i. mēsesamkopā.eu) un ir atsauce uz attiecīgo(-ajiem) satura īpašnieku(-iem).

Licenci piešķir uz visu autortiesību un, attiecīgā gadījumā, blakustiesību darbības laiku. Ja saturs tiks izņemts, licenci anulēs turpmākai izmantošanai, bet ne attiecībā uz izmantošanu, kas bija atļauta pirms tā izņemšanas.

7.7. Garantijas

Līdzdarbīgie lietotāji un līdzdarbīgās organizācijas ar šo garantē, ka:

 • tie ir augšupielādētā satura autori un/vai tiesību subjekti un/vai ir saņēmuši visas nepieciešamās licences un piekrišanu no trešām personām, kurām ir tiesības uz šādu saturu;

 • tiem ir tiesības piešķirt Parlamentam un citiem lietotājiem licenci izmantot saturu saskaņā ar šiem noteikumiem;

 • nevienai trešai personai nav tiesību uz augšupielādēto saturu, kas jebkādā veidā varētu ierobežot Parlamenta vai citu lietotāju tiesības, kas izriet no šiem noteikumiem;

 • iesniegtais saturs nepārkāpj tiesību aktus vai trešo personu tiesības, piemēram, autortiesības un blakustiesības, preču zīmes, patentus, attēloto personu attēlu tiesības un tiesības uz privātumu.

7.8. Saistības

Līdzdarbīgie lietotāji un līdzdarbīgās organizācijas uzņemas pilnīgu atbildību par savu saturu, un tiem nepārprotami ir pienākums nesniegt apmelojošus apgalvojumus un nepārkāpt un neatļaut autortiesību, preču zīmju, datu aizsardzības un privātuma tiesību vai jebkādu citu juridisku tiesību pārkāpumu.

Šādos gadījumos Parlaments neuzņemas nekādu atbildību vai saistības, un līdzdarbīgais lietotājs un līdzdarbīgā organizācija būs atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai citām saistībām, kas radušās.

Līdzdarbīgie lietotāji un līdzdarbīgās organizācijas ir atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko Parlamentam vai trešām personām radījusi to prettiesiskā rīcība pakalpojuma izmantošanas gaitā.

Līdzdarbīgie subjekti apņemas aizstāvēt un nodrošināt Parlamentu saistībā ar jebkādām prasībām, tiesas prāvām vai tiesvedībām, kas izriet no šo noteikumu pārkāpumiem, tostarp trešo personu autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, un šajā sakarā tam visu kompensēt.

7.9. Personas dati saistībā ar līdzdarbību

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr datu pārzinis līdzdarbīgā subjekta iesniegtā satura atrašanos platformā mēsesamkopā.eu uzskata par būtisku, turklāt ja šis saturs ir pieejams ikvienam iedzīvotājam, kurš izmanto platformu. Līdzdarbīgie subjekti var arī pieprasīt sava iesniegtā satura dzēšanu.

Ne platformā, ne citā tīmekļa vietnē netiks parādīti konkrēti personas dati, izņemot:

 • līdzdarbīgā subjekta vārds (vai pilns vārds, uzvārds, ja līdzdarbīgais subjekts vēlas tikt nosaukts);

 • līdzdarbīgā subjekta attēls; 

 • attēls, kas var ietvert identificējamu personu;

 • citas kontekstuālas norādes, ko līdzdarbīgais subjekts var izpaust konkrētā dokumentā.

Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi saistībā ar mēsesamkopā.eu kontu lūdzam meklēt īpaši šim nolūkam veltītajā Privātuma politikas lapā.