Materijali i preuzimanja

Otkrijte i preuzmite sve digitalne i tiskane materijale za događanja, kampanje, osposobljavanje i kreativne inicijative. Ako ne možete pronaći ono što tražite, slobodno zatražite više informacija.

Vaši materijali

Dio „Vaši materijali” u Centru za preuzimanje podataka mjesto je za razmjenu sadržaja koji je važan kako bi se partnerima kampanje zajednoza.eu i volonterima pomoglo da bolje komuniciraju o europskim izborima i potiču bolje razumijevanje rada i učinka EU-a. On bi, među ostalim, mogao obuhvaćati predloške za tematske komunikacijske kampanje ili materijale za učenje.

      

Preuzmi materijale