Fiú mar dhuine ó lasmuigh, braithim an-chomhtháite trí pháirt a ghlacadh sa phobal seo.

Nuair a thosaigh mé mar shaorálaí le lechéile.eu, bhí deis agam páirt a ghlacadh in imeachtaí ina raibh mé in ann cúrsaí Eorpacha a chur in iúl do dhaoine óga.

Nuair a thosaigh mé mar shaorálaí le lechéile.eu, bhí deis agam páirt a ghlacadh in imeachtaí ina raibh mé in ann cúrsaí Eorpacha a chur in iúl do dhaoine óga. Mar shampla, bhí deis agam ceardlanna a eagrú idir an pobal lechéile.eu agus an eagraíocht Eorpach don óige "One Hour For Europe". Táim páirteach san eagraíocht sin mé féin agus tugann sé deis dom daoine óga a chur ar an eolas faoi chuspóirí agus leasanna an Aontais Eorpaigh, na deiseanna atá ar fáil chun tréimhsí oiliúna a dhéanamh lena institiúidí, etc. 

Mar shaorálaí le lechéile.eu, bhí deis agam freisin a bheith i dteagmháil níos dlúithe le hoifigigh Pharlaimint na hEorpa, amhail Jaume Duch, agus mo thuairim a roinnt faoin méid is féidir a dhéanamh chun daoine óga a spreagadh chun páirt a ghlacadh sna toghcháin Eorpacha agus conas is féidir linn meon Eorpach a chothú i measc daoine óga ag cruinniú in oifig Pharlaimint na hEorpa sa Phortaingéil, le Portaingéalaigh óga eile atá ina ngníomhaithe agus ina saorálaithe le lechéile.eu. 

Mar shaorálaí le lechéile.eu, bhí deis agam a bheith gníomhach ó thaobh mo luachanna féin de, rannchuidiú trí obair dheonach a dhéanamh, ach anuas air sin, bhí mé in ann ceardlanna a dhéanamh, páirt a ghlacadh in aontaí, eolas a roinnt maidir le cé sinn agus cad a dhéanaimid, agus bhí mé in ann mo smaointe a thabhairt do dhaoine a bhfuil tionchar acu ar fheidhmiú Pharlaimint na hEorpa. Fiú mar dhuine ó lasmuigh, braithim an-chomhtháite trí pháirt a ghlacadh sa phobal seo.

Mar shaorálaí le lechéile.eu, bhí deis agam a bheith gníomhach ó thaobh mo luachanna féin de.

Mariana, Portugal