Liam uskoo, että voimme saavuttaa tavoitteet yhteisönä.

Eurooppa merkitsee minulle sitä, että voimme yhdessä toimien saavuttaa sellaisiakin tavoitteita, jotka olisivat mahdottomia yksittäisille ihmisille.

”Eurooppa merkitsee minulle sitä, että yhdessä toimien voidaan saavuttaa sellaisiakin tavoitteita, jotka yksittäisille ihmisille ovat mahdottomia. Tästä syystä aloin kampanjoida myös EU-asioiden puolesta. Aloitin toiminnan yhdessä.eu-yhteisön kanssa, kun osallistuin Erasmus+ -nuorisovaihtoon vuonna 2019. 

ROUTES OF OUR FUTURE -hanke kokosi yli 80 mahtavaa ihmistä 14 eri maasta pyöräilemään yhdessä paikoissa, joissa he eivät olleen aikaisemmin käyneet. Tällä nuoret halusivat osoittaa, että he haluavat tulevaisuuden, joka on solidaarinen ja jossa arvostetaan moninaisuutta ja jossa kunnioitetaan luontoa niin, että varmistamme EU:n kestävyys, ja jossa myös omaa ääntä kannattaa käyttää ja se saa lisää painoarvoa erityisesti silloin, kun ihmiset kokoontuvat yhteen.

EU on varsinainen tilkkutäkki. Olemme kaikki keskenään vuorovaikutuksessa, rakennamme luottamusta toisiamme kohtaan ja kohtaamme toisiamme. Saan inspiraatiota siitä, kun ihmiset lyöttäytyvät yhteen ja samalla ajavat yhteistä hyvää ja vahvistavat yksilön oikeuksia. Yhteisön jäsenenä kukin voi löytää omat rajansa ja oppia tuntemaan niin itsensä kuin muita ihmisiä aivan erityisellä tavalla.

Etenkin urheilulla on yhteiskunnassamme erityinen rooli, sillä se heijastaa yhteiskunnan rakenteita, normeja ja arvoja. Uskon, että urheilu voi vahvistaa eurooppalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, jos kaikki ihmisryhmät saavat äänensä kuuluville ja heidän näkyvyytensä lisääntyy. On tärkeää, että Euroopassa lujitetaan tällaista yhteistä toimintaa ja edistetään siten kulttuurienvälistä vaihtoa ja tietoisuutta ihmisenä olemisen monimuotoisuudesta.”