Käyttöehdot (’ehdot’)

1. Palvelun kuvaus

yhdessä.eu on verkkoyhteistyöalusta (’palvelu’), jonka päämääränä on kannustaa kansalaisia ja organisaatioita osallistumaan demokraattiseen toimintaan.

Alustan omistaa Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan parlamentti. Se on kehitetty kannustamaan kansalaisia ja organisaatioita tulemaan aktiivisesti mukaan suunnittelemaan EU:lle parempaa tulevaisuutta. Sen avulla kansalaiset ja organisaatiot voivat olla vuorovaikutuksessa yhdessä.eu-yhteisön kanssa ja jakaa toimintaa ja kokemuksia multimediasisällön (ääniklipit, videot, kuvat ja teksti) välityksellä (’sisältö’). Käyttäjät voivat myös jakaa tarinoita ja omakohtaisia kokemuksiaan, tallentaa toimintaa ja tapahtumia, ehdottaa ja järjestää tapahtumia muulle yhteisölle ja tuottaa mainosmateriaalia parlamentin viestinnän tueksi.

2. Kuka voi käyttää palvelua?

Palvelua voi käyttää kuka tahansa EU:n alueella tai sen ulkopuolella asuva vähintään 13-vuotias henkilö. Alaikäisellä (alle 18-vuotiaalla) on oltava vanhempansa tai laillisen holhoojansa lupa käyttää palvelua. Nämä ehdot sitovat alaikäisen vanhempia tai laillisia holhoojia, ja vastuu siitä, miten heidän lapsensa käyttää palvelua, kuuluu heille.

Palvelua jonkin organisaation puolesta käyttävät henkilöt vahvistavat, että heillä on laillinen oikeus toimia organisaation puolesta ja että kyseinen organisaatio hyväksyy nämä ehdot. Organisaatiot ovat velvollisia ilmoittamaan parlamentille organisaatiomuutoksista ja/tai tapauksista, joissa heidän edustajansa jättää organisaation.

3. Käyttäjäryhmät ja palvelun toiminnot

yhdessä.eu-alustalla on erilaisia käyttäjäryhmiä (yhteisnimitys ’käyttäjät’), joista kullakin on eri toimintoja käytettävissään.

3.1. Rekisteröitymättömät käyttäjät

’Rekisteröitymättömät käyttäjät’ ovat käyttäjiä, jotka eivät ole luoneet sisäänkirjautumistiliä yhdessä.eu-alustalle. He pääsevät katsomaan ja selaamaan yhdessä.eu-alustalla olevia tietoja, tapahtumia, koulutusaineistoa ja käyttäjien tarinoita ja voivat käyttää latauskeskusta. He voivat tallentaa tapahtumia kalenteriinsa ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa. Rekisteröitymättömät käyttäjät voivat ladata latauskeskuksesta visuaalista sisältöä parlamentin kampanjoista ja muokata sitä. He saavat myös ladata muiden käyttäjien kampanja-aineistoja.

3.2. Rekisteröityneet käyttäjät

’Rekisteröityneet käyttäjät’ ovat käyttäjiä, jotka ovat luoneet sisäänkirjautumistilin yhdessä.eu-alustalle. He voivat käyttää samoja toimintoja kuin rekisteröitymättömät käyttäjät. Lisäksi he voivat muuttaa omien sivujensa tietoja, rekisteröityä tapahtumiin, osallistua koulutuksiin ja saada postia.

3.3. Sisältöä tuottavat käyttäjät

’Sisältöä tuottavat käyttäjät’ ovat rekisteröityneitä käyttäjiä, jotka voivat tuottaa yhdessä.eu-alustalle sisältöä julkaistavaksi tapahtumien ja tarinoiden muodossa. He voivat käyttää samoja toimintoja kuin rekisteröityneet käyttäjät. He voivat lisäksi ladata kampanja-aineistoja, jotka ovat muiden käyttäjien ladattavissa. Parlamentin on validoitava tämä sisältö ennen sen julkaisemista yhdessä.eu-alustalla.

3.4. Rekisteröityneet organisaatiot

’Rekisteröityneet organisaatiot’ ovat organisaatioita, joilla on organisaation edustajan luoma sisäänkirjautumistili yhdessä.eu-alustalla. Rekisteröitymällä yhdessä.eu-alustalle ne saavat parlamentilta ilmoituksia (mm. uutiskirjeitä, kutsuja seminaareihin ja kyselyjä). Rekisteröityminen on pakollinen ensimmäinen vaihe ennen kuin organisaatiosta voi tulla sisältöä tuottava organisaatio.

3.5. Sisältöä tuottavat organisaatiot

’Sisältöä tuottavat organisaatiot’ ovat rekisteröityneitä organisaatioita, joiden edustajat voivat tuottaa yhdessä.eu-alustalle sisältöä julkaistavaksi. Sisältöä tuottavien organisaatioiden edustajat voivat käyttää samoja toimintoja kuin sisältöä tuottavat käyttäjät. Lisäksi ne voivat ehdottaa lyhyttä tekstiä organisaation nimen ja logon oheen käytettäväksi organisaation julkisena profiilina. Ne voivat lisätä alustalle linkin verkkosivustolleen ja sosiaalisen median tileilleen. Niillä on myös mahdollisuus lisätä kampanjatietoja julkiseen profiiliin. Parlamentin on validoitava tämä sisältö ennen sen julkaisemista yhdessä.eu-alustalla.

Sisältöä tuottavat organisaatiot voivat myös osallistua erityisesti sisältöä tuottavia organisaatioita varten perustettuun foorumiin.

4. Sovellettavat ehdot

Hankkimalla pääsyn tähän palveluun ja käyttämällä sitä kaikki käyttäjät suostuvat siihen, että nämä ehdot ja seuraavat käytännöt ja ilmoitukset sitovat niitä:

 1.   parlamentin verkkosivustojen oikeudellinen huomautus , jollei näissä ehdoissa ole toisin määrätty

 2.   tietosuojakäytäntö, jossa annetaan tietoa rekisteröityjen oikeuksista ja henkilötietojen käsittelystä yhdessä.eu-alustalla

 3.   toimintasääntöjen, joissa määritellään yhdessä.eu-alustan käyttöön sovellettavat periaatteet.

Sisältöä tuottaviin käyttäjiin ja organisaatioihin sovelletaan erityisehtoja (ks. 7 kohta).

Parlamentti voi muuttaa näitä ehtoja tai edellä mainittuja käytäntöjä palvelun toimintoihin tehtävien muutosten perusteella tai oikeudellisista ja turvallisuussyistä. Parlamentti ilmoittaa käyttäjille kaikista näihin ehtoihin tai edellä mainittuihin käytäntöihin tehtävistä merkittävistä muutoksista.

5. Keskeyttäminen ja lakkauttaminen

Parlamentti pidättää itsellään oikeuden lakkauttaa palvelun käyttöoikeuden kaikkien sellaisten käyttäjien osalta, jotka rikkovat näitä ehtoja tai mitä tahansa edellä mainittuja käyttäjiin sovellettavia käytäntöjä.  

Parlamentti pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lakkauttaa rekisteröityneen käyttäjän, sisältöä tuottavan käyttäjän, rekisteröityneen organisaation tai sisältöä tuottavan organisaation yhdessä.eu-tilin käyttöoikeuden, jos se pitää sitä perusteltuna, ilman, että tästä muodostuisi korvausvastuuta edellä mainittuihin käyttäjiin nähden, etenkin jos näiden ehtojen ja käytäntöjen määräyksiä rikotaan toistuvasti.

Parlamentti ilmoittaa rekisteröityneelle käyttäjälle, sisältöä tuottavalle käyttäjälle, rekisteröityneelle organisaatiolle tai sisältöä tuottavalle organisaatiolle virallisesti etukäteen aikomuksestaan keskeyttää tai lakkauttaa yhdessä.eu-tilin käyttöoikeus. Samalla se perustelee asian ja pyytää tätä esittämään huomautuksia tai toteuttamaan korjaavia toimia 15 kalenteripäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jos parlamentti päättää lopettaa keskeyttämis- tai lakkauttamismenettelyn sen jälkeen, kun se on tarkastellut rekisteröityneen käyttäjän, sisältöä tuottavan käyttäjän, rekisteröityneen organisaation tai sisältöä tuottavan organisaation esittämiä huomautuksia tai toteuttamia korjaavia toimia, se ilmoittaa rekisteröityneelle käyttäjälle, sisältöä tuottavalle käyttäjälle, rekisteröityneelle organisaatiolle tai sisältöä tuottavalle organisaatiolle virallisesti tästä asiasta.

Jos huomautuksia ei ole esitetty tai jos parlamentti päättää rekisteröityneen käyttäjän, sisältöä tuottavan käyttäjän, rekisteröityneen organisaation tai sisältöä tuottavan organisaation esittämistä huomautuksista tai toteutetuista korjaavista toimista huolimatta jatkaa keskeyttämis- tai lakkauttamismenettelyä, se ilmoittaa rekisteröityneelle käyttäjälle, sisältöä tuottavalle käyttäjälle, rekisteröityneelle organisaatiolle tai sisältöä tuottavalle organisaatiolle asiasta virallisesti 15 kalenteripäivän kuluessa kyseisen kumppanin vastauksen vastaanottamisesta. Samalla se perustelee keskeyttämisen tai lakkauttamisen ja täsmentää sen voimaantulopäivän ja mahdollisen keskeytyksen keston.

Rekisteröityneillä käyttäjillä, sisältöä tuottavilla käyttäjillä, rekisteröityneillä organisaatioilla ja sisältöä tuottavilla organisaatioilla on oikeus sulkea käyttäjätilinsä milloin tahansa ja lopettaa palvelun käyttö. Palvelun käytön lopettaminen ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä palvelun aiemmasta käytöstä ja näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuvasta vastuusta. 

6. Kaikkia käyttäjiä koskevat yleiset käyttöehdot

6.1. Palvelun käyttö

Jollei näistä ehdoista muuta johdu, käyttäjille myönnetään palvelun osana tarjottavan ohjelmiston käyttöä varten yksinoikeudeton, maailmanlaajuinen ja peruutettavissa oleva lisenssi, jota ei voi siirtää ja johon ei voida myöntää alilisenssejä. Käyttäjät saavat lisenssin turvin käyttää palvelua ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti.

Sisältöä, joka on julkaistu yhdessä.eu-alustalla, saa käyttää näiden ehtojen mukaisesti (ks. 6.6 kohta).

6.2. Euroopan parlamentin logon käyttö

Parlamentin logoa saa käyttää ainoastaan Euroopan parlamentin logon käyttöehtojenmukaisesti eritoten edistämään käyttäjien osallistumista together.eu-alustan toimintaan.

6.3. Käyttörajoitukset

Näissä ehdoissa ei missään tapauksessa anneta yhdellekään palvelun käyttäjälle oikeutta

 • vaatia minkäänlaisia palveluun liittyviä tai sen yhteydessä julkaistuun sisältöön liittyviä teollis- tai tekijänoikeuksia

 • kopioida, jakaa, myydä, lisensoida tai muuttaa mitään palvelun osaa tai mitään sisältöä, paitsi jos se on sallittu näissä ehdoissa tai sovellettavassa lainsäädännössä

 • kiertää tai estää palvelun turvaominaisuuksia tai osallistua vilpillisesti palvelun toimintaan tai häiritä sitä muulla tavoin    

 • käyttää palvelua automatisoidusti bottien tai muiden keinojen avulla 

 • kerätä tai käyttää muiden palvelun käyttäjien henkilötietoja ilman asianomaisten henkilöiden lupaa

 • käyttää palvelua roskapostin jakeluun

 • käyttää palvelua kaupallisen tai poliittisen sisällön levittämiseen 

 • käyttää palvelua minkäänlaisten tavaroiden tai palvelujen myymiseen.

6.4. Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset

Parlamentti kunnioittaa kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia ja edellyttää kaikkien käyttäjien tekevän samoin toimiessaan yhdessä.eu-yhteisössä. Parlamentti pidättää itsellään oikeuden poistaa kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaava sisältö ja keskeyttää/sulkea niiden yhdessä.eu-yhteisön käyttäjien tilit, jotka loukkaavat toistuvasti muiden tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia.

Oikeudenhaltijat, jotka vilpittömässä mielessä epäilevät, että yhdessä.eu-alustalla oleva sisältö loukkaa heidän tekijänoikeuksiaan tai tavaramerkkioikeuksiaan, voivat lähettää asiasta ilmoituksen palvelun ylläpitäjille osoitteeseen copyright@together.eu.

6.5. Vastuuvapauslauseke

Parlamenttia ei voida pitää vastuullisena palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Parlamentti pyrkii kaikin tavoin minimoimaan teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin yhdessä.eu-alustan tiedoista tai sisällöistä on saatettu luoda tai jäsentää tiedostoiksi tai formaatteihin, joissa voi olla virheitä. Parlamentti ei näissä tapauksissa voi taata, ettei palvelu keskeydy tai ettei siihen muuten liity ongelmia. Parlamentti ei vastaa tiedonsiirrossa mahdollisesti ilmenevistä virheistä, jotka johtuvat internetin eri verkoista tai käyttäjän verkkoselaimen yhteensopimattomuudesta.

Parlamentti ei voi taata yhdessä.eu-alustalla olevien, ulkopuolisista lähteistä peräisin olevien tietojen ja käyttäjien tuottaman sisällön luotettavuutta ja ajantasaisuutta. yhdessä.eu-alustalla olevissa tiedoissa voi olla linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin tai sovelluksiin, joihin parlamentti ei voi vaikuttaa ja joista se ei ole vastuussa.

Kun yhdessä.eu-alustan käyttäjät päättävät seurata linkkiä europa.eu-verkkoalueen ulkopuoliseen sivustoon, he poistuvat parlamentin viralliselta verkkoalueelta ja heihin sovelletaan kyseisen ulkopuolisen sivuston eväste-, tietosuoja- ja oikeudellisia käytäntöjä.

Parlamentti ei voi valvoa yhdessä.eu-alustalle linkitettyjen ulkopuolisten sivustojen tietosuoja- ja saavutettavuusvaatimusten noudattamista, vaan se on asianomaisen ulkopuolisen sivuston nimenomaisella vastuulla.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 340 artiklaan perustuvaa parlamentin vastuuta.

6.6. Sisällön käyttö

Sisällöllä tarkoitetaan tekstiä, tietoja (muita kuin henkilötietoja) ja multimedia-aineistoja, kuten tekstejä, piirroksia, grafiikkaa, kuvakkeita, kuvia, valokuvia sekä audio- ja videomateriaalia, jotka parlamentti, sisältöä tuottavat käyttäjät tai sisältöä tuottavat organisaatiot asettavat saataville yhdessä.eu-sivustolla.

6.6.1.  Parlamentin tuottama sisältö

Parlamentin tuottama sisältö kuuluu yksinoikeudella Euroopan unionille. Käyttäjät sitoutuvat kunnioittamaan EU:lle kuuluvia teollis- ja tekijänoikeuksia tämän vaikuttamatta oikeuksiin ja poikkeuksiin, joista on säädetty sovellettavassa lainsäädännössä.

Yleissääntönä on, että EU:lle kuuluvan teksti- ja multimedia-aineiston (johon liitetään maininta ”© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] – Lähde: Euroopan parlamentti” tai ”© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] – EP”) sekä kolmansille osapuolille kuuluvan aineiston (© Ulkopuolinen lähde, [vuosi/vuodet]), jonka käyttöoikeudet kuuluvat EU:lle, uudelleenkäyttö (kopioiminen tai käyttö) yksityiseen käyttöön taikka ei-kaupalliseen tai kaupalliseen levitykseen on sallittua edellyttäen, että aineisto kopioidaan kokonaisuudessaan ja lähde mainitaan. Joidenkin tietojen uudelleenkäyttöön voidaan tietyissä tapauksissa soveltaa eri ehtoja. Tällöin aineistoon liitetään maininta kyseisistä erityisehdoista.

Kun teksti- tai multimedia-aineistoa kopioidaan osittain tältä alustalta, on annettava myös URL-linkki täydelliseen aineistoon tai verkkosivuun, jolta se löytyy.

Käyttäjät sitoutuvat olemaan poistamatta ja muuttamatta tekijää ja lähdettä koskevia mainintoja sekä olemaan kiertämättä teksti- ja multimedia-aineiston suojaamiseksi käyttöön otettuja teknisiä toimenpiteitä, kuten tulostus- tai lataamisrajoituksia sekä näkyviä tai näkymättömiä tunnisteita. Määräysten rikkominen saattaa johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin menettelyihin.

Tekstien ja asiakirjojen kääntäminen muille kuin yhdessä.eu-alustan virallisten kieliversioiden kielille on sallittua edellyttäen, että käännökseen liitetään riittävän näkyvästi seuraava maininta lähteestä ja asiaankuuluva vastuuvapauslauseke, molemmat käännettyinä asianomaiselle kielelle:

”Käännetty [...]kielisestä [täsmennetään kieli] alkutekstistä, jonka Euroopan unioni on julkaissut yhdessä.eu-alustalla [täsmennetään URL tai polku]: © Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] – Lähde: Euroopan parlamentti”; tai ”© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] EP, [käännöksen tekijänoikeuksien haltijan nimi] kantaa täyden vastuun [...]kielisestä [täsmennetään kohdekieli] käännöksestä”.

6.6.2.  Sisältöä tuottavien käyttäjien ja sisältöä tuottavien organisaatioiden tuottama sisältö

Käyttäjät voivat käyttää sisältöä tuottavien käyttäjien ja sisältöä tuottavien organisaatioiden yhdessä.eu-alustalle toimittamaa sisältöä ainoastaan näissä ehdoissa kuvattujen toimintojen ja käyttötarkoitusten mukaisesti. Tällainen uudelleenkäyttö on sallittua vain yhdessä.eu-alustan tavoitteisiin liittyvää viestintää ja osallistumista varten edellyttäen, että sisällön lähde (eli yhdessä.eu) mainitaan ja asianomainen sisällön omistaja (omistajat) huomioidaan asianmukaisesti.

Käyttäjät eivät saa käyttää uudelleen sisältöä tuottavien käyttäjien ja sisältöä tuottavien organisaatioiden yhdessä.eu-alustalle toimittamaa sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin tai mihinkään muuhun tarkoitukseen, jota ei ole nimenomaisesti sallittu näissä ehdoissa (ks. myös 7.6 kohta).

7. Sisältöä tuottaviin käyttäjiin ja organisaatioihin sovellettavat erityiset käyttöehdot

7.1. Sisällön toimittaminen – sisältöä tuottavat käyttäjät

Sisältöä tuottavat käyttäjät voivat toimittaa sisältöä yhdessä.eu-alustalle vasta sitten, kun he ovat rekisteröityneet yhdessä.eu-alustalle ja ovat luoneet käyttäjätilin ilmoittamalla etunimensä, sukunimensä ja sähköpostiosoitteensa näiden ehtojen ja tietosuojakäytäntö mukaisesti. 

7.2. Sisällön toimittaminen – sisältöä tuottavat organisaatiot

Sisältöä tuottavat organisaatiot voivat toimittaa sisältöä vasta sitten, kun niiden edustajat ovat rekisteröityneet yhdessä.eu-alustalle ja ovat luoneet käyttäjätilin ilmoittamalla etunimensä, sukunimensä, sähköpostiosoitteensa, organisaationsa nimen ja asemansa organisaatiossa näiden ehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti.

Sisältöä tuottavien organisaatioiden julkinen profiili ja niiden alustalla esittelemät kampanjat on laadittava jollakin EU:n virallisella kielellä.

7.3. Sisällön omistajuus

Sisältöä tuottavat käyttäjät ja sisältöä tuottavat organisaatiot ovat vastuussa toimittamansa sisällön teollis- ja tekijänoikeuksista, ja ne säilyvät kokonaisuudessaan niillä.

7.4. Sisällön tarkastus ja toimintasäännöt

Sisältöä tuottavien käyttäjien ja sisältöä tuottavien organisaatioiden on taattava noudattavansa toimintasääntöjä ja olevansa jakamatta palvelun kautta minkäänlaista näiden ehtojen ja/tai toimintasääntöjen vastaista sisältöä.

Parlamentti tarkastaa sisältöä tuottavien käyttäjien ja sisältöä tuottavien organisaatioiden yhdessä.eu-alustalle toimittaman sisällön. Parlamentti pidättää itsellään oikeuden poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta sisältöä, joka ei ole näiden ehtojen tai toimintasääntöjen mukaista, ilman että tästä muodostuisi korvausvastuuta sisällön tuottajaan nähden.

Parlamentin suorittama sisällön tarkastus ei rajoita sisältöä tuottavien käyttäjien ja sisältöä tuottavien organisaatioiden vastuuta, vaan nämä ovat edelleen täysimääräisesti vastuussa omasta sisällöstään sekä kaikista palvelun laittomasta käytöstä, mukaan lukien kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta, aiheutuvista vahingoista tai muista velvoitteista.

7.5. EU:lle myönnettävä lisenssi

Toimittamalla sisältöä yhdessä.eu-alustalle tai sen välityksellä sisältöä tuottavat käyttäjät ja sisältöä tuottavat organisaatiot myöntävät EU:lle, jota edustaa parlamentti, maailmanlaajuisen, yksinoikeudettoman, vapaasti siirrettävän, rojaltimaksuttoman, ei-kaupallisen lisenssin, johon ei voida myöntää alilisenssejä, kyseisen sisällön käyttöön, mukaan lukien oikeuden kopioida, jakaa, muuttaa, kääntää, luoda jälkiperäisteoksia, esittää sisältöä ja viestiä siitä yleisölle kaikissa mahdollisissa medioissa yhdessä.eu-alustan toimintaa, esille tuomista tai parantamista taikka parlamentin toiminnan esille tuomista varten edellyttäen, että lähde ja sisällön omistaja mainitaan.

Sisältöä voidaan leivittää parlamentin verkkosivustoilla, sosiaalisessa mediassa, tiedotus- ja vuorovaikutustapahtumissa ja kaikissa sen muissa viestintäkanavissa.

Lisenssi myönnetään tekijänoikeuksien ja soveltuvissa tapauksissa lähioikeuksien koko voimassaoloajaksi. Jos sisältö poistetaan, lisenssi raukeaa tulevien käyttötarkoitusten osalta mutta ei sellaisten käyttötarkoitusten osalta, jotka olivat sallittuja ennen sisällön poistamista.

7.6. Käyttäjille myönnettävä lisenssi

Sisältöä tuottavat käyttäjät ja sisältöä tuottavat organisaatiot myöntävät myös yhdessä.eu-alustan käyttäjille maailmanlaajuisen, yksinoikeudettoman, rojaltimaksuttoman, ei-kaupallisen lisenssin, jota ei voi siirtää ja johon ei voida myöntää alilisenssejä, niiden sisältöön pääsyä ja sen käyttöä varten palvelun kautta, mukaan lukien oikeus kopioida, muuttaa, kääntää, luoda jälkiperäisteoksia, esittää sisältöä ja viestiä siitä yleisölle kaikissa mahdollisissa medioissa palvelun toimintojen mahdollistamalla tavalla ja vain yhdessä.eu alustan tavoitteisiin liittyvää viestintää ja osallistumista varten edellyttäen, että sisällön lähde (eli yhdessä.eu) mainitaan ja asianomainen sisällön omistaja (omistajat) huomioidaan asianmukaisesti.

Lisenssi myönnetään tekijänoikeuksien ja soveltuvissa tapauksissa lähioikeuksien koko voimassaoloajaksi. Jos sisältö poistetaan, lisenssi raukeaa tulevien käyttötarkoitusten osalta mutta ei sellaisten käyttötarkoitusten osalta, jotka olivat sallittuja ennen sisällön poistamista.

7.7. Takuut

Sisältöä tuottavat käyttäjät ja sisältöä tuottavat organisaatiot takaavat

 • laatineensa ladatun sisällön ja/tai omistavansa oikeudet tähän sisältöön ja/tai saaneensa kaikki tarvittavat lisenssit ja suostumukset kolmansilta osapuolilta, joilla on oikeudet tällaiseen sisältöön

 • että niillä on oikeus myöntää parlamentille ja muille käyttäjille lisenssi, joka oikeuttaa käyttämään sisältöä näiden ehtojen mukaisesti 

 • että millään kolmannella osapuolella ei ole mitään sellaisia oikeuksia ladattuun sisältöön, jotka voisivat millään tavalla rajoittaa näistä ehdoista johtuvia parlamentin tai muiden käyttäjien oikeuksia

 • että toimitettu sisältö ei riko mitään lakia tai mitään kolmansien osapuolten oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, kuvissa esitettyjen ihmisten kuvaoikeuksia ja oikeutta yksityisyyteen.

7.8. Vastuu

Sisältöä tuottavat käyttäjät ja sisältöä tuottavat organisaatiot ovat täysimääräisesti vastuussa sisällöstään, ja näitä käyttäjiä ja organisaatioita koskee nimenomainen vaatimus olla esittämättä loukkaavia väitteitä ja olla loukkaamatta tai rikkomatta tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta, tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä tai mitään muuta laillista oikeutta taikka olla sallimatta tällaista loukkaamista tai rikkomista.

Parlamentilla ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisissa tapauksissa, ja asiasta vastuussa oleva sisältöä tuottava käyttäjä tai sisältöä tuottava organisaatio vastaa kaikista aiheutuvista vahingoista tai muista velvoitteista.

Sisältöä tuottavat käyttäjät ja sisältöä tuottavat organisaatiot ovat vastuussa lainvastaisesta toiminnastaan palvelun käytön yhteydessä parlamentille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista menetyksistä ja vahingoista.

Sisällön tuottajat suostuvat puolustamaan ja suojaamaan parlamenttia kaikilta vaateilta, oikeusriidoilta tai oikeudenkäynneiltä, joita näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuu, mukaan lukien kolmansien osapuolten tekijänoikeuksiin ja muihin immateriaalioikeuksiin kohdistuvat loukkaukset, ja korvaamaan parlamentin mahdolliset kulut.

7.9. Tuotettuun sisältöön liittyvät henkilötiedot

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä pitää niihin liittyvän sisällön julkaisemista yhdessä.eu-alustalla tarkoituksenmukaisena, jos sisältö asetetaan kaikkien alustaa käyttävien kansalaisten saataville. Sisällön tuottajat voivat myös pyytää poistamaan oman sisältönsä.

Alustalla tai millään muulla sivustolla ei näytetä mitään muita henkilötietoja kuin

 • sisällön tuottajan etunimi (tai koko nimi, jos sisällön tuottaja niin haluaa)

 • sisällön tuottajan kuva 

 • kuva, joka voi sisältää tunnistettavissa olevan henkilön

 • muita asiayhteyteen liittyviä seikkoja, joita sisällön tuottaja voi ilmaista asianomaisessa sisällössä.

yhdessä.eu-tiliin liittyvien henkilötietojen käsittelystä on tietoja asiaa koskevalla tietosuojakäytäntö -sivulla.