Isegi välismaalasena tunnen, et kuulun ühtsesse Euroopa kogukonda

Platvormi üheskoos.eu vabatahtlikuna olen osalenud üritustel, millega kaasatakse noori Euroopa asjadega tegelema.

Platvormi üheskoos.eu vabatahtlikuna olen osalenud üritustel, millega kaasatakse noori Euroopa asjadega tegelema. Korraldasin näiteks seminari, kus osalesid üheskoos.eu kogukond ja Euroopa noorteorganisatsioon „One Hour for Europe“, mille liige ma olen. Selline tegevus võimaldab mul teavitada noori ELi eesmärkidest ja huvidest ning praktikavõimalustest institutsioonides. 

Kogukonda kuulumine on aidanud mul luua tihedamaid sidemeid Euroopa Parlamendi ametnikega. Euroopa Parlamendi Portugali Büroos toimunud üritusel, kus osalesid ka teised Portugali noored aktivistid ja üheskoos.eu vabatahtlikud, kohtusin näiteks Jaume Duchiga. Olen saanud siin platvormil mõtteid vahetada selle üle, kuidas motiveerida noori osalema Euroopa Parlamendi valimistel ja suurendada nende Euroopa Liitu kuulumise tunnet.

Üheskoos.eu heaks tegutsedes olen saanud järgida väärtusi, millesse usun, ja anda oma panuse vabatahtlikuna. Mul on ka olnud võimalus korraldada seminare, osaleda messidel, et rääkida, kes me oleme ja mida me koos teiste noortega teeme, ning jagada oma ideid inimestega, kes mõjutavad Euroopa Parlamendi toimimist. Kuigi olen kõrvalseisja, saan sellesse kogukonda kuuludes Euroopa asjades sõna sekka öelda.

heskoos.eu heaks tegutsedes olen saanud järgida väärtusi, millesse usun, ja anda oma panuse vabatahtlikuna.

Mariana, Portugal