Selv som udlænding føler jeg mig meget godt integreret som en del af fællesskabet

Efter jeg var blevet frivillig i sammen-om.eu, kunne jeg deltage i arrangementer, der gav mig mulighed for at bringe unge tættere på europæiske forhold. 

Efter jeg var blevet frivillig i sammen-om.eu, kunne jeg deltage i arrangementer, der gav mig mulighed for at bringe unge tættere på europæiske forhold. Det var bl.a. gennem workshops, som jeg fik lejlighed til at organisere, mellem fællesskabet sammen-om.eu og den europæiske ungdomsorganisation "One Hour For Europe". Det er en organisation, som jeg er medlem af, og som ligeledes giver mig mulighed for at oplyse unge om Den Europæiske Unions målsætninger og interesser, muligheder for praktikophold, der tilbydes af jeres institutioner osv. 

Som en af de frivillige i sammen-om.eu fik jeg også mulighed for at få en tættere kontakt med Europa-Parlamentets tjenestemænd, såsom Jaume Duch, og for at dele mine synspunkter om, hvad der kan gøres for at motivere unge til at deltage i valget til Europa-Parlamentet, og hvordan vi kan fremme europæiske holdninger blandt unge. Det skete f.eks. på et møde i Europa-Parlamentets kontor i Portugal med andre portugisiske ungdomsaktivister og frivillige fra sammen-om.eu. 

Ved at være frivillig i sammen-om.eu har jeg kunnet engagere mig i de værdier, som jeg identificerer mig med, bidrage gennem frivilligt arbejde, men også afholde workshops, deltage i messer, dele, hvem vi er, og hvad vi laver, med andre unge og jeg har haft mulighed for at fremføre mine idéer til personer, der har indflydelse på Europa-Parlamentets funktionsmåde. Selv om jeg er udlænding, føler jeg mig meget velintegreret, fordi jeg er en del af fælleskabet.

Ved at være frivillig i sammen-om.eu har jeg kunnet engagere mig i de værdier, som jeg identificerer mig med.

Mariana, Portugal