Макар и да съм чужденка, аз се чувствам много добре интегрирана като част от общността

Откакто станах доброволец за „Заедно за ЕС“, участвах в събития, които ми позволиха да доближа младите хора до европейските въпроси. Например имах възможност да организирам семинар с общността „Заедно за ЕС“ и европейската младежка организация „Един час за Европа“, в която членувам и която също така ми дава възможност да информирам младите хора за целите и интересите на ЕС, възможностите за стаж в институциите и т.н. 

Откакто станах доброволец за „Заедно за ЕС“, участвах в събития, които ми позволиха да доближа младите хора до европейските въпроси. Например имах възможност да организирам семинар с общността „Заедно за ЕС“ и европейската младежка организация „Един час за Европа“, в която членувам и която също така ми дава възможност да информирам младите хора за целите и интересите на ЕС, възможностите за стаж в институциите и т.н. 

Принадлежността ми към общността „Заедно за ЕС“ ми даде възможност да вляза в още по-тесен контакт със служители на Европейския парламент, например на среща, проведена в бюрото на Европейския парламент в Португалия, с други млади португалски активисти и доброволци към „Заедно за ЕС“ с г-н Жауме Дук, и да споделя мнението си за това какво може да се направи, за да се мотивират младите хора да участват в европейските избори, и как можем да насърчим чувството за европейска принадлежност сред младите хора.

Да съм доброволец към „Заедно за ЕС“ ми дава възможност да се ангажирам с ценностите, с които се идентифицирам, и да допринеса за тях чрез доброволческа работа. Можах също така да провеждам семинари, да участвам във форуми – да споделям информация за това кои сме ние и какво правим заедно с други млади хора – и да споделям идеите си с хора, които имат властта да влияят на начина, по който работи Европейският парламент. Въпреки че съм чужденка, фактът, че съм част от общността, ме кара да се чувствам наистина добре интегрирана.

Да съм доброволец към „Заедно за ЕС“ ми дава възможност да се ангажирам с ценностите, с които се идентифицирам, и да допринеса за тях чрез доброволческа работа.

Мариана